منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 MPSA92 ترانزیستور Copy * P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
TRANS PNP 300V 0.5A TO-92
167
2 S8550 ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W
190
3 S8050 ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W
190
4 MPSA06 ترانزیستور N NF-Tr, 80V, 0,5A, 0,625W
TRANS NPN 80V 0.5A TO-92
190
5 A733 ترانزیستور P Uni, 60V, 0,1A, 0,25W
205
6 MPS9418 ترانزیستور N NF-Tr/E, -/25V, 1,5A, 0,625W
231
7 MPSA94 ترانزیستور P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
231
8 MPSA92 ترانزیستور Copy * P Vid, 300V, 0,5A, 0,625W
TRANS PNP 300V 0.5A TO-92
273
9 S8550-SMD ترانزیستور P_25V 0.5A, 0.625W
292
10 S8050-SMD ترانزیستور N_25V 0.5A, 0.625W
292
11 D2374-PANA ترانزیستور S-L, 60V, 3A, 25W, 30MHz, 500/2900ns
2,485
12 IRF840 ترانزیستور NPN V-MOS, 500V, 8A, 125W
MOSFET N-CH 500V 8A TO-220
4,715
13 IRF9640 ترانزیستور NPN V-MOS, 200V, 11A, 125W
MOSFET P-CH 200V 11A TO-220AB
5,504
14 IRF740 ترانزیستور NPN V-MOS, 400V, 10A, 125W
MOSFET N-CH 400V 10A TO-220
5,945
15 TIP142T ترانزیستور DIP TO247-NPN Darl Transistor, 100V 10A 125W-ST-CHN
TRANS NPN DARL 100V 10A TO-3P
9,020
16 TOP223P آی سی Dip-Offline PWM Switch, TOPSwitch®-II, 25W
IC OFFLINE SWIT PWM OCP HV 8DIP
21,525
17 10K 25W 25W
24,848
18 TIP142-TO247 ترانزیستور DIP TO247-NPN Darl Transistor, 100V 10A 125W-ST-CHN
9,020