# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 02C 315MHz Fix کنترل از راه دور 26836 26836
2 04C 315MHz Fix Slider کنترل از راه دور درب کشویی+باطری 29818 26836
3 04C 433MHz Learn BETA کنترل از راه دور 29818 27830
4 04C 315MHz Learn BETA کنترل از راه دور 29818 27830
5 04C 433MHz Fix WP کنترل از راه دور 29818 27830
6 04C 315MHz Fix WP کنترل از راه دور 29818 27830
7 04C 433MHz Learn Slider کنترل از راه دور درب کشویی 29818 29818
8 04C 433MHz Learn With Switsh کنترل از راه دور 34788 32800
9 04C 315MHz Fix White Big کنترل از راه دور سفید بزرگ 35782 34291
10 04C 433MHz Learn AZERA کنترل از راه دور 34788 34788
11 12C 433MHz Fix کنترل از راه دور 56655 56655
12 12C 315MHz Fix کنترل از راه دور 59636 57648