منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 PIN HOUSING کانکتور پین هوزینگ
41
2 خط 4پ دوشاخه
171
3 خط 2پ دوشاخه
190
4 خط 4پ درجه یک دوشاخه بسته صد عددی
197
5 گوشی دوشاخه
215
6 پین مخابراتی ترمینال
236
7 خط 6پ دوشاخه
343
8 مخابراتی 4 پین ترمینال MK04D+MK04H+Pin=KEFA
394
9 MCR100 ترمینال
410
10 XH-2PIN+30Cm Wire ترمینال
458
11 POWER LED 01L-AL مدار چاپی
461
12 مخابراتی 2 پین ترمینال
497
13 2*05 هسته فریت p
497
14 1*40 MR پین هدر
497
15 1*40 FR Small پین هدر
497
16 2*10 BOX هسته فریت
500
17 100R ان تی سی
512
18 2PIN-DG301 ترمینال
533
19 2*07 هسته فریت p
547
20 500R ان تی سی
564
21 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال
589
22 تراشه ای U هیت سینک
594
23 2*08 هسته فریت p
596
24 RJ45-CAT 6 دوشاخه
599
25 2PIN-DG300 ترمینال
600
26 2*05 آی دی سی
615
27 2*10 هسته فریت p
646
28 DG35 ترمینال
666
29 USB A Female-S کانکتور
684
30 2*13 هسته فریت p
696
31 2PIN-DG128 ترمینال
717
32 1*40 M پین هدر
718
33 RJ45-CAT 5 دوشاخه AMP
718
34 CAT6-AMP دوشاخه
728
35 مخابراتی 3 پین ترمینال
743
36 2*17 هسته فریت p
745
37 2*05 BOX هسته فریت
769
38 تراشه ای کوچک هیت سینک
769
39 2*07 آی دی سی
769
40 XH-3PIN+30Cm Wire ترمینال
772
41 POWER LED 01L-1 مدار چاپی
777
42 2*20 هسته فریت p
795
43 1*40 MR 21mm پین هدر
795
44 3PIN-DG301 ترمینال
812
45 3535 مدار چاپی
FUSE CLIP CART 15A CHASS MNT
820
46 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال
840
47 2*25 هسته فریت p
845
48 2*08 آی دی سی
881
49 2*07 BOX هسته فریت
892
50 3PIN-DG300 ترمینال
900
51 DG55 ترمینال
902
52 USB A Female-R کانکتور
922
53 USB A Male-R کانکتور
922
54 USB A Male-SMD کانکتور
922
55 1*40 F پین هدر
922
56 LINE 4 PIN (ON PANEL) جک
974
57 RJ45 روبردی طوسی جک
974
58 تراشه ای متوسط هیت سینک
974
59 2*08 BOX هسته فریت
984
60 2*40 FR پین هدر
994
61 BNC BARREL کانکتور
1,025
62 بین راهی مشکی دو پین کانکتور SM02P-SM02S
1,025
63 XH-4PIN+30Cm Wire ترمینال
1,032
64 BNC RG58 کانکتور
1,093
65 BNC RG58 کانکتور BNC
1,093
66 BNC RG58 کانکتور بی ان سی پرسی نری سرکابلی
1,128
67 تغذیه آداپتوری دوشاخه
1,128
68 2*40 M پین هدر
1,128
69 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال
1,128
70 1*40 FR پین هدر
1,179
71 BNC RG59 کانکتور
1,193
72 BNC RG59 کانکتور BNC
1,193
73 تغذیه سیمدار جک
1,209
74 2*10 آی دی سی
1,210
75 RJ45 روبردی طوسی فلزی جک
1,230
76 3PIN-DG128 ترمینال
1,230
77 RJ45 ایستاده روبردی جک
1,230
78 BNC RG59 کانکتور بی ان سی پرسی نری سرکابلی
1,230
79 مخابراتی 5 پین ترمینال
1,230
80 Micro USB Male سرکابلی کانکتور میکرو یو اس بی نری سرکابلی آندرویدی
1,248
81 XH-5PIN+30Cm Wire ترمینال
1,289
82 BNC RG6 کانکتور
1,292
83 BNC RG6 کانکتور BNC
1,292
84 BNC RG6 کانکتور بی ان سی پرسی نری سرکابلی
1,332
85 USB B Female-R کانکتور
1,332
86 2*13 آی دی سی
1,332
87 2PIN-DG129 ترمینال
1,332
88 USB A Female-سرکابلی کانکتور
1,384
89 USB A Male-سرکابلی کانکتور
1,384
90 1*40 M SMALL پین هدر 2Mil
1,384
91 DG25 ترمینال
1,384
92 2*17 BOX هسته فریت
1,404
93 Mini USB R/A SMD جک کانکتور مادگی روبردی رایت پایه اس ام دی
1,414
94 Mini USB R/A جک کانکتور مادگی روبردی رایت
1,414
95 RJ45 فلزی جک
1,435
96 2*13 BOX هسته فریت
1,435
97 آداپتوری دوشاخه
1,435
98 مخابراتی 5 پین رایت ترمینال
1,435
99 مخابراتی 6 پین ترمینال
1,435
100 Micro USB -Mobile- جک
1,491