# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 PIN HOUSING کانکتور پین هوزینگ 30 26
2 HOUSING 1*04 کانکتور فقط پلاستیک 99 89
3 فریت بید 1206 فونیکس 199 184
4 خط 2پ دوشاخه 199 184
5 پین مخابراتی ترمینال 248 229
6 خط 4پ دوشاخه 248 234
7 گوشی دوشاخه 248 239
8 خط 6پ دوشاخه . 348 333
9 خط 6پ دوشاخه 348 333
10 مخابراتی 2 پین ترمینال 497 482
11 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال 596 572
12 تراشه ای U هیت سینک 596 576
13 DG35 ترمینال 696 646
14 2PIN-DG300 ترمینال 745 656
15 مخابراتی 2 پین سیمدار ترمینال 745 696
16 EE 14*16 فونیکس 745 696
17 1*40 M پین هدر 795 696
18 مخابراتی 3 پین ترمینال 755 721
19 RJ45-CAT 6 دوشاخه 745 726
20 تراشه ای کوچک هیت سینک 795 745
21 RJ45-CAT 5 دوشاخه AMP 795 745
22 3535 مدار چاپی 895 795
23 2PIN-DG128 ترمینال 895 805
24 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال 875 815
25 آداپتوری روبردی جک 845 845
26 2*07 آی دی سی 895 845
27 EE 16*19 فونیکس گپ دار 895 845
28 قلمی فونیکس 994 845
29 1*40 F پین هدر 994 895
30 USB A M-SMD کانکتور 994 895
31 USB A M-R کانکتور 994 895
32 LINE 4 PIN (ON PANEL) جک 994 944
33 RJ45 روبردی طوسی جک 994 944
34 3PIN-DG300 ترمینال 1044 984
35 2*08 آی دی سی 1093 994
36 BNC BARREL کانکتور 1193 994
37 BNC BARREL کانکتور BNC 1193 994
38 بین راهی مشکی دو پین کانکتور SM02P-SM02S 1193 994
39 2*40 M پین هدر 1193 1093
40 تغذیه آداپتوری دوشاخه 1193 1093
41 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال 1193 1093
42 BNC RG58 کانکتور 1292 1093
43 BNC RG58 کانکتور BNC 1292 1093
44 1*40 FR پین هدر 1292 1143
45 USB A F-S کانکتور 1292 1143
46 USB A F-R کانکتور 1292 1143
47 مخابراتی 5 پین ترمینال 1242 1193
48 2*10 آی دی سی 1292 1193
49 RJ45 روبردی طوسی فلزی جک 1292 1193
50 RJ45 ایستاده روبردی جک 1292 1193
51 3PIN-DG128 ترمینال 1342 1193
52 BNC RG59 کانکتور 1392 1193
53 BNC RG59 کانکتور BNC 1392 1193
54 BNC RG6 کانکتور 1491 1292
55 2PIN-DG129 ترمینال 1491 1292
56 BNC RG6 کانکتور BNC 1491 1292
57 USB B F-R کانکتور 1491 1292
58 DG25 ترمینال 1392 1342
59 BNC MALE سرکابلی کانکتور 1491 1342
60 تغذیه آداپتوری روبردی جک 1491 1342
61 BNC MALE سرکابلی کانکتور BNC 1491 1342
62 BNC FEMALE سرکابلی کانکتور BNC 1491 1342
63 USB A M-سرکابلی کانکتور 1491 1342
64 USB A F-سرکابلی کانکتور 1491 1342
65 BNC FEMALE سرکابلی کانکتور 1491 1342
66 Mini USB R/A SMD جک کانکتور مادگی روبردی رایت پایه اس ام دی 1491 1372
67 Mini USB R/A جک کانکتور مادگی روبردی رایت 1491 1372
68 2*13 آی دی سی 1491 1392
69 RJ45 فلزی جک 1491 1392
70 مخابراتی 4 پین ترمینال 1491 1392
71 مخابراتی 6 پین ترمینال 1491 1392
72 آداپتوری دوشاخه 1491 1491
73 2*40 F پین هدر 1690 1590
74 2*15 آی دی سی قفل ندارد 1690 1590
75 آداپتوری با سیم جک 1789 1590
76 آداپتوری با سیم دوشاخه 1789 1590
77 مخابراتی 7 پین ترمینال 1759 1670
78 آزمایشگاهی کوچک چینی جک S 1929 1687
79 Mini USB M سرکابلی کانکتور 1988 1690
80 Micro USB M سرکابلی کانکتور میکرو یو اس بی نری سرکابلی آندرویدی 1988 1690
81 مخابراتی 6 پین رایت ترمینال 1809 1720
82 آزمایشگاهی کوچک چینی جک 1988 1789
83 مخابراتی 8 پین ترمینال 1988 1829
84 HOUSING 1*40 کانکتور 1988 1839
85 HOUSING 1*40 کانکتور فقط پلاستیک 1988 1839
86 1*40 M 21mm پین هدر 1988 1888
87 تراشه ای بزرگ هیت سینک 1988 1888
88 3PIN-DG129 ترمینال 2187 1888
89 مخابراتی 7 پین رایت ترمینال 2187 1988
90 مخابراتی 9 پین ترمینال 2286 2187
91 مخابراتی 8 پین رایت ترمینال 2385 2286
92 POWER M گوشواره ای جک 2485 2336
93 فیش موزی کوچک دوشاخه 2485 2336
94 دوبل هیت سینک 2485 2336
95 مخابراتی 10 پین ترمینال 2515 2385
96 SMA M-S-On board کانکتور 2982 2485
97 مخابراتی 11 پین ترمینال 2763 2624
98 USB3 جک 2982 2833
99 مخابراتی 12 پین ترمینال 2982 2863
100 RJ45 فلزی مستطیل جک 8P8C 3280 3181