# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 PIN HOUSING کانکتور پین هوزینگ 26
2 HOUSING 1*04 کانکتور فقط پلاستیک 89
3 فریت بید 1206 فونیکس 184
4 خط 2پ دوشاخه 184
5 پین مخابراتی ترمینال 229
6 خط 4پ دوشاخه 234
7 گوشی دوشاخه 239
8 خط 6پ دوشاخه . 333
9 خط 6پ دوشاخه 333
10 مخابراتی 2 پین ترمینال 482
11 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال 572
12 تراشه ای U هیت سینک 576
13 DG35 ترمینال 646
14 2PIN-DG300 ترمینال 656
15 مخابراتی 2 پین سیمدار ترمینال 696
16 EE 14*16 فونیکس 696
17 1*40 M پین هدر 696
18 مخابراتی 3 پین ترمینال 721
19 RJ45-CAT 6 دوشاخه 726
20 تراشه ای کوچک هیت سینک 745
21 RJ45-CAT 5 دوشاخه AMP 745
22 3535 مدار چاپی 795
23 2PIN-DG128 ترمینال 805
24 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال 815
25 آداپتوری روبردی جک 845
26 2*07 آی دی سی 845
27 EE 16*19 فونیکس گپ دار 845
28 قلمی فونیکس 845
29 1*40 F پین هدر 895
30 USB A M-SMD کانکتور 895
31 USB A M-R کانکتور 895
32 LINE 4 PIN (ON PANEL) جک 944
33 RJ45 روبردی طوسی جک 944
34 3PIN-DG300 ترمینال 984
35 2*08 آی دی سی 994
36 BNC BARREL کانکتور 994
37 BNC BARREL کانکتور BNC 994
38 بین راهی مشکی دو پین کانکتور SM02P-SM02S 994
39 2*40 M پین هدر 1,093
40 تغذیه آداپتوری دوشاخه 1,093
41 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال 1,093
42 BNC RG58 کانکتور 1,093
43 BNC RG58 کانکتور BNC 1,093
44 1*40 FR پین هدر 1,143
45 USB A F-S کانکتور 1,143
46 USB A F-R کانکتور 1,143
47 مخابراتی 5 پین ترمینال 1,193
48 2*10 آی دی سی 1,193
49 RJ45 روبردی طوسی فلزی جک 1,193
50 RJ45 ایستاده روبردی جک 1,193
51 3PIN-DG128 ترمینال 1,193
52 BNC RG59 کانکتور 1,193
53 BNC RG59 کانکتور BNC 1,193
54 BNC RG6 کانکتور 1,292
55 2PIN-DG129 ترمینال 1,292
56 BNC RG6 کانکتور BNC 1,292
57 USB B F-R کانکتور 1,292
58 DG25 ترمینال 1,342
59 BNC MALE سرکابلی کانکتور 1,342
60 تغذیه آداپتوری روبردی جک 1,342
61 BNC MALE سرکابلی کانکتور BNC 1,342
62 BNC FEMALE سرکابلی کانکتور BNC 1,342
63 USB A M-سرکابلی کانکتور 1,342
64 USB A F-سرکابلی کانکتور 1,342
65 BNC FEMALE سرکابلی کانکتور 1,342
66 Mini USB R/A SMD جک کانکتور مادگی روبردی رایت پایه اس ام دی 1,372
67 Mini USB R/A جک کانکتور مادگی روبردی رایت 1,372
68 2*13 آی دی سی 1,392
69 RJ45 فلزی جک 1,392
70 مخابراتی 4 پین ترمینال 1,392
71 مخابراتی 6 پین ترمینال 1,392
72 آداپتوری دوشاخه 1,491
73 2*40 F پین هدر 1,590
74 2*15 آی دی سی قفل ندارد 1,590
75 آداپتوری با سیم جک 1,590
76 آداپتوری با سیم دوشاخه 1,590
77 مخابراتی 7 پین ترمینال 1,670
78 آزمایشگاهی کوچک چینی جک S 1,687
79 Mini USB M سرکابلی کانکتور 1,690
80 Micro USB M سرکابلی کانکتور میکرو یو اس بی نری سرکابلی آندرویدی 1,690
81 مخابراتی 6 پین رایت ترمینال 1,720
82 آزمایشگاهی کوچک چینی جک 1,789
83 مخابراتی 8 پین ترمینال 1,829
84 HOUSING 1*40 کانکتور 1,839
85 HOUSING 1*40 کانکتور فقط پلاستیک 1,839
86 1*40 M 21mm پین هدر 1,888
87 تراشه ای بزرگ هیت سینک 1,888
88 3PIN-DG129 ترمینال 1,888
89 مخابراتی 7 پین رایت ترمینال 1,988
90 مخابراتی 9 پین ترمینال 2,187
91 مخابراتی 8 پین رایت ترمینال 2,286
92 POWER M گوشواره ای جک 2,336
93 فیش موزی کوچک دوشاخه 2,336
94 دوبل هیت سینک 2,336
95 مخابراتی 10 پین ترمینال 2,385
96 SMA M-S-On board کانکتور 2,485
97 مخابراتی 11 پین ترمینال 2,624
98 USB3 جک 2,833
99 مخابراتی 12 پین ترمینال 2,863
100 RJ45 فلزی مستطیل جک 8P8C 3,181