# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 Hattel پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR و 8051 سری S 129,212
2 Hattel + Xmega پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR+XmegaAVR+S8051 161,018