منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 Hattel پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR و 8051 سری S
110,721
2 Hattel + Xmega پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR+XmegaAVR+S8051
141,522