منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 470V-5D471 وریستور
485
2 120V-VD121 وریستور
606
3 68V وریستور
606
4 270V-10D271 وریستور
606
5 180V-7N181K وریستور
606
6 240V-VD241 وریستور
606
7 200V-7D201K وریستور
606
8 82V-14D0820 وریستور
727
9 10D431 وریستور
848
10 95V-595 وریستور
970
11 130V-10K1300 وریستور
1,212
12 470V-14D471 وریستور
1,212
13 175V-17D1750 وریستور
1,250
14 510V-24D511 وریستور
3,030