منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 470V-5D471 وریستور
398
2 120V-VD121 وریستور
497
3 68V وریستور
497
4 270V-10D271 وریستور
497
5 180V-7N181K وریستور
497
6 240V-VD241 وریستور
497
7 200V-7D201K وریستور
497
8 82V-14D0820 وریستور
596
9 10D431 وریستور
696
10 95V-595 وریستور
795
11 130V-10K1300 وریستور
994
12 470V-14D471 وریستور
994
13 175V-17D1750 وریستور
1,025
14 510V-24D511 وریستور
2,485