# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 چیپس هیت سینک تخت متفرقه 248 199
2 چیپس هیت سینک پره ای متفرقه 348 298
3 تراشه ای U هیت سینک 596 576
4 تراشه ای کوچک هیت سینک 795 745
5 تراشه ای متوسط هیت سینک 994 944
6 تراشه ای بزرگ هیت سینک 1988 1888
7 دوبل هیت سینک 2485 2336
8 قابلمه ای هیت سینک 3479 3230
9 طلق شفاف هیت سینک شاخه ای متفرقه 3479 3330
10 الیدی نواری پره ای هیت سینک پره دار 4014 4970 4771
11 الیدی نواری پره ای هیت سینک 4970 4771