# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 چیپس هیت سینک تخت متفرقه 199
2 چیپس هیت سینک پره ای متفرقه 298
3 تراشه ای U هیت سینک 576
4 تراشه ای کوچک هیت سینک 745
5 تراشه ای متوسط هیت سینک 944
6 تراشه ای بزرگ هیت سینک 1,888
7 دوبل هیت سینک 2,336
8 قابلمه ای هیت سینک 3,230
9 طلق شفاف هیت سینک شاخه ای متفرقه 3,330
10 الیدی نواری پره ای هیت سینک پره دار 4014 4,771
11 الیدی نواری پره ای هیت سینک 4,771