منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 STM8S003F3P6-TR میکروکنترلر
6,500
2 STM32F030K6T6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 32K FLASH 32LQFP
6,684
3 ATTINY13A-AU میکروکنترلر SMD SSUR 8-bit AVR Microcontroller 1K Bytes ISP Flash-ORIGINAL
6,688
4 ATTINY13A-PU میکروکنترلر DIP SOIC 8-bit AVR Microcontroller 1K Bytes ISP Flash-ORIGINAL
IC MCU 8BIT 1KB FLASH 8DIP
7,926
5 STM8S003F3P6 میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP
9,000
6 AT89C52 میکروکنترلر
9,376
7 STM32F030C6T6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 32K FLASH 48LQFP
9,714
8 STM32F031G4U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 16KB FLASH 28UFQFN
9,730
9 AT89S51 میکروکنترلر
10,250
10 STM32F051K6U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32UFQFN
12,432
11 PIC16F84A میکروکنترلر
13,750
12 ATMEGA8A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32TQFP
14,376
13 ATMEGA8A-PU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP
15,244
14 STM32F031F6P6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 32K FLASH 20TSSOP
16,000
15 STM32F070CBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP
16,216
16 STM32L051K8U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 32UFQFPN
16,216
17 AT89C2051 میکروکنترلر 24PI
16,500
18 STM32F031K6U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32UFQFN
16,572
19 STM32F030R8T6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 64K FLASH 64LQFP
16,572
20 ATTINY2313-PU میکروکنترلر
16,876
21 ATTINY26-PU میکروکنترلر
17,500
22 STM32F072C8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP
17,714
23 ATTINY85-PU میکروکنترلر
18,124
24 STM32F042F6P6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 16KB FLASH 20TSSOP
18,286
25 STM32F100R8T6B میکروکنترلر
MCU 32BIT 64K FLASH 64LQFP
18,858
26 AT89C55WD میکروکنترلر
19,376
27 ATMEGA328-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32TQFP
19,588
28 PIC16F628 میکروکنترلر
19,750
29 STM32F042F4P6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 16KB FLASH 20TSSOP
20,000
30 ATMEGA32A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP
20,000
31 STM32F100C8T6 میکروکنترلر
-
32 STM32F031K4U6TR میکروکنترلر
20,572
33 ATMEGA16A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44TQFP
20,624
34 ATMEGA8535-PU میکروکنترلر
20,876
35 STM32F302C8T6 میکروکنترلر
IC MCU M4 64KB FLASH 48LQFP
21,082
36 ATMEGA328-PU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28DIP
21,650
37 STM32F103C8T6 میکروکنترلر Malaysia
MCU ARM 64KB FLASH MEM 48-LQFP
21,876
38 STM32F103CBT6 میکروکنترلر
MCU ARM 128K FLASH/TIMER
22,162
39 STM32L051K8T6 میکروکنترلر
IC MCU 64KB FLASH 32MHZ 32LQFP
22,162
40 STM32F051R8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
22,286
41 STM32F030CCT6 میکروکنترلر
23,428
42 STM32F100C4T6B میکروکنترلر
MCU 32BIT ARM 16K FLASH 48LQFP
23,428
43 ATMEGA88A-PU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP
24,376
44 STM32F042C6T6 میکروکنترلر
MCU 32BIT 32KB FLASH 48LQFP
25,142
45 STM32F105RBT6 میکروکنترلر
MCU ARM 128KB FLASH MEM 64-LQFP
-
46 ATMEGA16A-PU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 40DIP
25,774
47 STM32L152R8T6A میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
25,946
48 STM32F103RBT6 میکروکنترلر Malaysia
MCU ARM 128KB FLASH MEM 64-LQFP
26,250
49 STM32F072RBT6 میکروکنترلر
26,858
50 STM32F030RCT6 میکروکنترلر
26,858
51 STM32F091RCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP
27,028
52 STM32F401RCT6 میکروکنترلر
IC MCU ARM M4 32BIT RISC 64LQFP
28,108
53 STM32F051K6T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32LQFP
28,108
54 ATMEGA64A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64TQFP
28,250
55 PIC16F876A میکروکنترلر
29,750
56 ATMEGA324A-AU میکروکنترلر USED-TQFP
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP
30,000
57 STM32F103T8U6 میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 64K FLASH 36VFQFPN
30,286
58 STM32F101C8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP
31,428
59 STM32F103C6T6A میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 32K FLASH 48LQFP
31,428
60 STM32L151CBU6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48QFPN
31,892
61 STM32F100RBT6 میکروکنترلر
-
62 STM32F103RET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH MEM 64-LQFP
32,572
63 PIC16F873A میکروکنترلر
32,876
64 STM32F100VCT6B میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 256K FLASH 100LQFP
33,514
65 STM32F401RET6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP
33,514
66 PIC18F452-SMD میکروکنترلر
33,750
67 STM32F103CBU6 میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 48-UFQFPN
34,858
68 STM32F100V8T6B میکروکنترلر
MCU 32BIT 64K FLASH 100LQFP
34,858
69 STM32F303CBT6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 128K FLASH 48LQFP
35,136
70 STM32F101CBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP
35,676
71 STM32F100VBT6B میکروکنترلر
MCU 32BIT 128K FLASH 100LQFP
36,000
72 STM32F101R8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
36,216
73 ATMEGA32A-PU میکروکنترلر DIP-40PIN-AVR 32K 8Bit Risk
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 40DIP
36,586
74 ATMEGA128A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP
40,490
75 STM32F412RET6 میکروکنترلر
40,572
76 STM32F101VBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLSH 100LQFP
40,572
77 PIC16F877A میکروکنترلر
41,876
78 STM32F205VET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH 100LQFP
42,286
79 STM32F303RCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP
44,000
80 STM32F101RBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP
44,000
81 STM32F103VET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH MEM 100-LQFP
44,000
82 STM32F411RET6 میکروکنترلر
IC MCU 512KB FLASH DSP 64LQFP
44,324
83 STM32F101VCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP
44,572
84 STM32F105RCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 256KB FLASH MEM 64-LQFP
44,572
85 STM32F107RCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 256KB FLASH MEM 64-LQFP
45,028
86 STM32F302CCT6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 256K FLASH 48LQFP
45,946
87 STM32F103V8T6 میکروکنترلر
MCU ARM 64KB FLASH MEM 100-LQFP
48,572
88 STM32F411VET6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100LQFP
50,286
89 STM32F207VCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 256KB FLASH 100LQFP
50,810
90 STM32F103ZET6 میکروکنترلر Malaysia
MCU ARM 512KB FLASH MEM 144-LQFP
52,000
91 STM32F205RBT6 میکروکنترلر
MCU ARM 128KB FLASH 64LQFP
52,000
92 STM32F207VET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH 100LQFP
52,972
93 STM32F303VCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP
52,972
94 LPC1768 میکروکنترلر Arm Cortex-M3 Micro;512kB Flash;64kB Sram
54,376
95 STM32F373VCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP
-
96 STM32F205VCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 256KB FLASH 100LQFP
61,714
97 STM32F103RCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 256KB FLASH 64LQFP
62,858
98 STM32F103VGT6 میکروکنترلر
MCU 32BIT 1MB FLASH 100-LQFP
63,784
99 STM32F407ZGT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 1MB FLASH 144LQFP
65,946
100 STM32F730V8T6 میکروکنترلر
69,142