منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 STM8S003F3P6-TR میکروکنترلر
5,330
2 STM32F030K6T6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 32K FLASH 32LQFP
5,481
3 ATTINY13A-AU میکروکنترلر SMD SSUR 8-bit AVR Microcontroller 1K Bytes ISP Flash-ORIGINAL
5,484
4 ATTINY13A-PU میکروکنترلر DIP SOIC 8-bit AVR Microcontroller 1K Bytes ISP Flash-ORIGINAL
IC MCU 8BIT 1KB FLASH 8DIP
6,499
5 STM8S003F3P6 میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP
7,380
6 AT89C52 میکروکنترلر
7,688
7 STM32F030C6T6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 32K FLASH 48LQFP
7,965
8 STM32F031G4U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 16KB FLASH 28UFQFN
7,979
9 AT89S51 میکروکنترلر
8,405
10 STM32F051K6U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32UFQFN
10,194
11 PIC16F84A میکروکنترلر
11,275
12 ATMEGA8A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32TQFP
11,788
13 ATMEGA8A-PU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP
12,500
14 STM32F031F6P6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 32K FLASH 20TSSOP
13,120
15 STM32F070CBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP
13,297
16 STM32L051K8U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 32UFQFPN
13,297
17 AT89C2051 میکروکنترلر 24PI
13,530
18 STM32F031K6U6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32UFQFN
13,589
19 STM32F030R8T6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 64K FLASH 64LQFP
13,589
20 ATTINY2313-PU میکروکنترلر
13,838
21 ATTINY26-PU میکروکنترلر
14,350
22 STM32F072C8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP
14,525
23 ATTINY85-PU میکروکنترلر
14,862
24 STM32F042F6P6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 16KB FLASH 20TSSOP
14,995
25 STM32F100R8T6B میکروکنترلر
MCU 32BIT 64K FLASH 64LQFP
15,464
26 AT89C55WD میکروکنترلر
15,888
27 ATMEGA328-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32TQFP
16,062
28 PIC16F628 میکروکنترلر
16,195
29 STM32F042F4P6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 16KB FLASH 20TSSOP
16,400
30 ATMEGA32A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP
16,400
31 STM32F100C8T6 میکروکنترلر
16,400
32 STM32F031K4U6TR میکروکنترلر
16,869
33 ATMEGA16A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44TQFP
16,912
34 ATMEGA8535-PU میکروکنترلر
17,118
35 STM32F302C8T6 میکروکنترلر
IC MCU M4 64KB FLASH 48LQFP
17,287
36 ATMEGA328-PU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28DIP
17,753
37 STM32F103C8T6 میکروکنترلر Malaysia
MCU ARM 64KB FLASH MEM 48-LQFP
17,938
38 STM32F103CBT6 میکروکنترلر
MCU ARM 128K FLASH/TIMER
18,173
39 STM32L051K8T6 میکروکنترلر
IC MCU 64KB FLASH 32MHZ 32LQFP
18,173
40 STM32F051R8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
18,275
41 STM32F030CCT6 میکروکنترلر
19,211
42 STM32F100C4T6B میکروکنترلر
MCU 32BIT ARM 16K FLASH 48LQFP
19,211
43 ATMEGA88A-PU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP
19,988
44 STM32F042C6T6 میکروکنترلر
MCU 32BIT 32KB FLASH 48LQFP
20,616
45 STM32F105RBT6 میکروکنترلر
MCU ARM 128KB FLASH MEM 64-LQFP
21,085
46 ATMEGA16A-PU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 40DIP
21,135
47 STM32L152R8T6A میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
21,276
48 STM32F103RBT6 میکروکنترلر Malaysia
MCU ARM 128KB FLASH MEM 64-LQFP
21,525
49 STM32F072RBT6 میکروکنترلر
22,024
50 STM32F030RCT6 میکروکنترلر
22,024
51 STM32F091RCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP
22,163
52 STM32F401RCT6 میکروکنترلر
IC MCU ARM M4 32BIT RISC 64LQFP
23,049
53 STM32F051K6T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 32LQFP
23,049
54 ATMEGA64A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64TQFP
23,165
55 PIC16F876A میکروکنترلر
24,395
56 ATMEGA324A-AU میکروکنترلر USED-TQFP
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP
24,600
57 STM32F103T8U6 میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 64K FLASH 36VFQFPN
24,835
58 STM32F101C8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP
25,771
59 STM32F103C6T6A میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 32K FLASH 48LQFP
25,771
60 STM32L151CBU6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48QFPN
26,151
61 STM32F100RBT6 میکروکنترلر
26,709
62 STM32F103RET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH MEM 64-LQFP
26,709
63 PIC16F873A میکروکنترلر
26,958
64 STM32F100VCT6B میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 256K FLASH 100LQFP
27,481
65 STM32F401RET6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP
27,481
66 PIC18F452-SMD میکروکنترلر
27,675
67 STM32F103CBU6 میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 48-UFQFPN
28,584
68 STM32F100V8T6B میکروکنترلر
MCU 32BIT 64K FLASH 100LQFP
28,584
69 STM32F303CBT6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 128K FLASH 48LQFP
28,812
70 STM32F101CBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP
29,254
71 STM32F100VBT6B میکروکنترلر
MCU 32BIT 128K FLASH 100LQFP
29,520
72 STM32F101R8T6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP
29,697
73 ATMEGA32A-PU میکروکنترلر DIP-40PIN-AVR 32K 8Bit Risk
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 40DIP
30,001
74 ATMEGA128A-AU میکروکنترلر
IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP
33,202
75 STM32F412RET6 میکروکنترلر
33,269
76 STM32F101VBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLSH 100LQFP
33,269
77 PIC16F877A میکروکنترلر
34,338
78 STM32F205VET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH 100LQFP
34,675
79 STM32F303RCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP
36,080
80 STM32F101RBT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP
36,080
81 STM32F103VET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH MEM 100-LQFP
36,080
82 STM32F411RET6 میکروکنترلر
IC MCU 512KB FLASH DSP 64LQFP
36,346
83 STM32F101VCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP
36,549
84 STM32F105RCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 256KB FLASH MEM 64-LQFP
36,549
85 STM32F107RCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 256KB FLASH MEM 64-LQFP
36,923
86 STM32F302CCT6 میکروکنترلر
IC MCU ARM 256K FLASH 48LQFP
37,676
87 STM32F103V8T6 میکروکنترلر
MCU ARM 64KB FLASH MEM 100-LQFP
39,829
88 STM32F411VET6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100LQFP
41,235
89 STM32F207VCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 256KB FLASH 100LQFP
41,664
90 STM32F103ZET6 میکروکنترلر Malaysia
MCU ARM 512KB FLASH MEM 144-LQFP
42,640
91 STM32F205RBT6 میکروکنترلر
MCU ARM 128KB FLASH 64LQFP
42,640
92 STM32F207VET6 میکروکنترلر
MCU ARM 512KB FLASH 100LQFP
43,437
93 STM32F303VCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP
43,437
94 LPC1768 میکروکنترلر Arm Cortex-M3 Micro;512kB Flash;64kB Sram
44,588
95 STM32F373VCT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100LQFP
50,136
96 STM32F205VCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 256KB FLASH 100LQFP
50,605
97 STM32F103RCT6 میکروکنترلر
MCU ARM 32BIT 256KB FLASH 64LQFP
51,544
98 STM32F103VGT6 میکروکنترلر
MCU 32BIT 1MB FLASH 100-LQFP
52,303
99 STM32F407ZGT6 میکروکنترلر
IC MCU 32BIT 1MB FLASH 144LQFP
54,076
100 STM32F730V8T6 میکروکنترلر
56,696