منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 کوچک دسته کوتاه میکروسوییچ CHN
608
2 متوسط دسته بلند میکروسوییچ QY-CHN دسته 35 م م
2,255
3 متوسط دسته کوچک سیمدار میکروسوییچ JAPAN دسته 18 م م
3,588
4 بزرگ دسته کوتاه غلطک دار 153 میکروسوییچ Rmelon
4,920
5 بزرگ دسته بلند 153 میکروسوییچ Omron دسته 50 م م
5,381