منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 مولتی متر بزرگ 1000 ولت پروب
18,450
2 DEC830SA مولتیمتر
41,431
3 DEC838 مولتیمتر
43,050
4 Proskit MT-1210 مولتیمتر
74,545
5 SOAR مولتیمتر
95,325
6 DEC330FC مولتیمتر
212,175
7 VICTOR VC97 مولتیمتر
249,382
8 GW-GDM350B مولتیمتر
271,656
9 KAISE SK 355 مولتیمتر
281,875
10 Proskit MT-1232 مولتیمتر
298,182
11 LCR VICTOR VC88 مولتیمتر
430,500
12 HIOKI 3030 مولتیمتر
735,515