منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 TNY268PN آی سی Switch Mode Power Supply ICs-Original-PWR
IC OFFLINE SWIT OTP OCP HV 8DIP
11,890
2 Lwire Powersupply منبع تغذیه
12,300
3 منبع تغذیه پروب موزی به سوسماری
18,450
4 5v 2a B منبع تغذیه
18,450
5 4.5V 2A Moto منبع تغذیه
18,962
6 12V 1A منبع تغذیه
21,500
7 منبع تغذیه گیره دار پروب
22,550
8 9V 2.8VA 311mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 9.0VDV
22,550
9 12V 1A دیواری منبع تغذیه
24,600
10 12V 2.8VA 233mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 12.0VDV
27,675
11 12V 2A منبع تغذیه 2.2A خروجی . بدون سیم برق
30,750
12 24V 1A منبع تغذیه
30,750
13 12v 2.5A Samsung منبع تغذیه
32,800
14 12V 3A منبع تغذیه
33,825
15 12V 3.3A Sumsung منبع تغذیه
34,338
16 12V 5A منبع تغذیه
39,758
17 12V 5A منبع تغذیه با کابل 35 تومن
41,000
18 ADAK 302 منبع تغذیه
49,200
19 12V 6A NE منبع تغذیه
49,200
20 SW 12V 5A Mini منبع تغذیه
53,349
21 SW 12V 5A منبع تغذیه
56,375
22 SW 12V 10A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 10آمپر صنعتی
63,140
23 SW 12V 06A GLT 1001 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
64,606
24 SW 12V 5A 60W GOLD منبع تغذیه
69,576
25 SW 12V 5A 60W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
71,750
26 SW 12V 10A منبع تغذیه
82,000
27 SW 12V 10A Mini منبع تغذیه
82,000
28 SW 12V 12.5A GLT 1002 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
84,485
29 SW 12V 8.3A 100W GOLD منبع تغذیه
84,485
30 12V 18A DELL منبع تغذیه
85,075
31 SW 12V 8.3A 100W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
87,125
32 SW 12V 16.6A 200W GOLD منبع تغذیه
94,424
33 SW 12V 15A منبع تغذیه
95,325
34 SW 12V 16.6A 200W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
97,375
35 SW 12V 30A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 30آمپر صنعتی
104,960
36 SW 5V 40A منبع تغذیه
105,306
37 SW 12V 20A + FAN منبع تغذیه
110,700
38 SW 12V 10A GLT 1002 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
119,273
39 SW 12V 30A منبع تغذیه
123,000
40 SW 24V 5A GLT 1007 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
128,125
41 SW 12V 16.5A GLT 1009 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
139,152
42 SW 12V 20A GLT 1003 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
139,152
43 SW 24V 10A منبع تغذیه
140,000
44 SW 12V 42A HG منبع تغذیه
161,950
45 SW 12V 40A LXO منبع تغذیه
164,000
46 SW 12V 30A GLT 1004 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
208,727
47 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه
238,546
48 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
246,000
49 SW 24V 20A منبع تغذیه
284,842
50 منبع تغذیه رومیزی 30 ولت 5آمپر منبع تغذیه Megatek-305-power supply
552,915
51 303 MICRO منبع تغذیه
553,500
52 305 SANJESH 1667 منبع تغذیه
722,625
53 305 CHINA منبع تغذیه
738,000
54 24V 3.5A منبع تغذیه
0
55 SW 12V 20A-DAB منبع تغذیه
0
56 15V 2A منبع تغذیه
36,615
57 19V 3.16A منبع تغذیه
70,761
58 SW 12V 20A منبع تغذیه
99,394