# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 3V-2032-سکه ای باتری 3479 3230
2 3V-2016-سکه ای باتری 3479 3230
3 REMOTE 23A باتری 3976 3876
4 9V باتری 4970 4672
5 قلمی باتری بسته 4 عددی 5467 5218
6 نیم قلمی باتری بسته 4 عددی 5467 5218
7 VOLTA 600 اسپری 11927 11430
8 BACKUP باتری 12424 11927