منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 LED WARM WHITE 0805 نصب سطحی
90
2 LED WHITE 0805 نصب سطحی
90
3 LED WHITE 0603 نصب سطحی
90
4 LED RED HG 1206 نصب سطحی
168
5 LED YELLOW HG 1206 نصب سطحی
182
6 LED WHITE HG 1206 نصب سطحی
182
7 LED BLUE HG 1206 نصب سطحی
182
8 LED WARM W HG 1210 نصب سطحی
182
9 LED GREEN HG 1206 نصب سطحی
182
10 Led Red 0805 نصب سطحی
188
11 LED GREEN 0805 نصب سطحی
188
12 LED BLUE 805 نصب سطحی
188
13 LED RED 3528 HG نصب سطحی
218
14 LED WARM W HG-4014 نصب سطحی HG-4014SNWC-XJ - 3000 TO 3500K - 24-26Lm
288
15 LED RGB HG 1206 نصب سطحی
303
16 LED YELLOW 1210 نصب سطحی
303
17 LED WARM W 1210 نصب سطحی
303
18 LED MISC 1210 نصب سطحی
303
19 LED GREEN 1210 نصب سطحی
303
20 LED BLUE 1210 نصب سطحی
303
21 LED RED 1210 نصب سطحی
303
22 LED WHITE 1210 نصب سطحی
-
23 LED PINK 1210 نصب سطحی
303
24 LED WHITE HG-4014 نصب سطحی HG-4014SWC-XJ - 6000 TO 6500K - 24-26Lm
303
25 WHITE 2835 6V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-W1032S12-2835-1W 6V
332
26 W WHITE 2835 6V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-NW1032S12-2835-1W 6V
332
27 LED PINK 1206 نصب سطحی
364
28 LED WHITE HG 5050 نصب سطحی
562
29 LED WARM W HG 5050 نصب سطحی
562
30 LED RED HG 5050 نصب سطحی
606
31 WHITE 2835 9V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-W1236DH12-2835-1W 9V
674
32 W WHITE 2835 9V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-NW1236DH12-2835-1W 9V
688
33 LED RGB HG 5050 نصب سطحی
876