منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5W4SCYL10
474
2 BLUE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5B4SCYL
474
3 WARM WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5NW4SCYL
474
4 RED ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5R4UCYL14
568
5 GREEN ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5SG4SCYL
568
6 YELLOW ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5Y4UCYL14
684