منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 YELLOW ال ای دی 3 میلیمتر خودرنگ استوک
56
2 GREEN ال ای دی 3 میلیمتر خودرنگ استوک
56
3 LED WARM WHITE 0805 نصب سطحی
74
4 LED WHITE 0805 نصب سطحی
74
5 LED WHITE 0603 نصب سطحی
74
6 RED HG-3R2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3R2UDA-3mm Red Led-خودرنگ
87
7 YELLOW HG-3Y2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3Y2UDA-3mm Yellow Led-خودرنگ
87
8 GREEN HG-3G2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3G2PDA-3mm Green Led-خودرنگ
87
9 RED ال ای دی 3 میلیمتر خودرنگ استوک
108
10 RED HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5R2UD-A خودرنگ
116
11 YELLOW HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5Y2UD-A خودرنگ
116
12 GREEN HG ال ای دی 5 میلیمتر LED 5G2UD-A خودرنگ
116
13 YELLOW HG-A-34 ال ای دی تخم مرغی YELLOW HG-DTYY2UD-A-34-اوال
130
14 LED RED HG 1206 نصب سطحی
138
15 RED HG-A-34 ال ای دی تخم مرغی RED HG-DTYR2UD-A-34-اوال
138
16 BLUE SUPER ال ای دی 3 میلیمتر Super 3m LED HG-3B4SCA
146
17 LED YELLOW HG 1206 نصب سطحی
149
18 LED WHITE HG 1206 نصب سطحی
149
19 LED BLUE HG 1206 نصب سطحی
149
20 LED WARM W HG 1210 نصب سطحی
149
21 LED GREEN HG 1206 نصب سطحی
149
22 DS3231 ماژول ماژول ساعت دقیق دی اس 3231
154
23 Led Red 0805 نصب سطحی
154
24 LED GREEN 0805 نصب سطحی
154
25 LED BLUE 805 نصب سطحی
154
26 RED HG-B-34 ال ای دی تخم مرغی RED HG-DTYR2UD-B-34-اوال
157
27 BLUE HG-A-34 ال ای دی تخم مرغی BLUE HG-DTYB2SD-A-34-اوال
161
28 GREEN HG-A-34 ال ای دی تخم مرغی GREEN HG-DTYSG2SD-A-34-اوال
172
29 YELLOW HG-D-34 ال ای دی تخم مرغی YELLOW HG-DTYY2UD-D-34-اوال
174
30 RED HG-D-34 ال ای دی تخم مرغی RED HG-DTYR2UD-D-34-اوال
177
31 LED RED 3528 HG نصب سطحی
179
32 W WHITE 2835 3V HG ال ای دی قدرت HG-NW918S12-2835
179
33 WHITE 2835 3V HG ال ای دی قدرت HG-W918S12-2835
179
34 WARM W HG-A-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WARM HG-DTYNW2SD-A-34-DSJ-اوال
184
35 WHITE HG-A-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WHITE HG-DTYW2SD-A-34-DSJ-اوال
184
36 BLUE HG-C-34 ال ای دی تخم مرغی BLUE HG-DTYB2SD-C-34-اوال
190
37 WHITE LITE ON ال ای دی 5 میلیمتر
194
38 YELLOW HG YY12 ال ای دی 5 میلیمتر
194
39 RED HG YY12 ال ای دی 5 میلیمتر
194
40 WHITE ال ای دی 3 میلیمتر Super 3m LED HG-3W4SCYY
194
41 GREEN HG-B-34 ال ای دی تخم مرغی GREEN HG-DTYSG2SD-B-34-اوال
198
42 WARM W HG-C-34 ال ای دی تخم مرغی WARM W HG-DTYNW2SD-C-34-اوال
207
43 GREEN HG SCA ال ای دی 5 میلیمتر
216
44 WARM W HG-C-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WARM W HG-DTYNW2SD-C-34-DS-اوال
216
45 WHITE HG-C-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WHITE HG-DTYW2SD-C-34-DSJ-اوال
216
46 MANGO HG-C-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی FIRE HG-DTYHW2SD-C-34-DSJ-اوال
216
47 LED WARM W HG-4014 نصب سطحی HG-4014SNWC-XJ - 3000 TO 3500K - 24-26Lm
236
48 CYAN HG-DWDN ال ای دی تخم مرغی CYAN HG-DTYBG4SDWDN-اوال
248
49 LED RGB HG 1206 نصب سطحی
248
50 LED YELLOW 1210 نصب سطحی
248
51 LED WARM W 1210 نصب سطحی
248
52 LED MISC 1210 نصب سطحی
248
53 LED GREEN 1210 نصب سطحی
248
54 LED BLUE 1210 نصب سطحی
248
55 LED RED 1210 نصب سطحی
248
56 LED WHITE 1210 نصب سطحی
248
57 LED PINK 1210 نصب سطحی
248
58 LED WHITE HG-4014 نصب سطحی HG-4014SWC-XJ - 6000 TO 6500K - 24-26Lm
248
59 WHITE 2835 6V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-W1032S12-2835-1W 6V
272
60 W WHITE 2835 6V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-NW1032S12-2835-1W 6V
272
61 WHITE HG-K-34-DSJ ال ای دی تخم مرغی WHITE HG-DTYW2SD-K-34-DSJ-اوال
276
62 PINK HG-YY ال ای دی تخم مرغی PINK HG-DTYP2SDWYY-اوال
282
63 LED PINK 1206 نصب سطحی
298
64 LED W WHITE HG 2835 ال ای دی قدرت
298
65 BLUE HG LGJY ال ای دی 5 میلیمتر
302
66 UV HG-5UV4PCA ال ای دی 5 میلیمتر HG-5UV4PCA 395-400nm 3.2-3.4Volt
302
67 RED HG YY14 ال ای دی 5 میلیمتر
371
68 YELLOW HG YY14 ال ای دی 5 میلیمتر
389
69 WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5W4SCYL10
389
70 BLUE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5B4SCYL
389
71 WARM WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5NW4SCYL
389
72 LED WARM WHITE HG 5730 ال ای دی قدرت
390
73 LED WHITE HG 5050 نصب سطحی
461
74 LED WARM W HG 5050 نصب سطحی
461
75 RED ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5R4UCYL14
466
76 GREEN ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5SG4SCYL
466
77 LED RED HG 5050 نصب سطحی
497
78 WHITE 2835 9V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-W1236DH12-2835-1W 9V
553
79 YELLOW ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5Y4UCYL14
561
80 W WHITE 2835 9V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-NW1236DH12-2835-1W 9V
564
81 470E آرایه ای
596
82 LED RGB HG 5050 نصب سطحی
718
83 100R 5W
779
84 1k 5W
807
85 RGB ال ای دی 5 میلیمتر
1,017
86 WARM W HG-3535NW-12E-A ال ای دی قدرت Warm-110-120Lm-350mA
1,381
87 WHITE HG-3535W-12E-A ال ای دی قدرت White-110-120Lm-350mA
1,381
88 BLUE HG-3535B-12S-A ال ای دی قدرت Color:460-465nm-20-30Lm-350mA
1,381
89 RED HG-3535R-12S-A ال ای دی قدرت Color:620-625nm-20-50Lm-350mA
1,381
90 WARM WHITE 1W EDISON ال ای دی قدرت
1,435
91 WHITE 1W EDISON ال ای دی قدرت
1,435
92 RED 1W BESAT ال ای دی قدرت
1,553
93 PIXEL 12mm ال ای دی مختلف پیکسل انگشتی
1,558
94 WARM W 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
1,691
95 WHITE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز
1,691
96 ZBLUE HG-3535ZB-12E-B ال ای دی قدرت Color:452.5-455nm-10-20Lm-350mA
1,727
97 WHITE 1W BESAT ال ای دی قدرت
1,778
98 GREEN 1W BESAT ال ای دی قدرت
1,789
99 WARM W 1W BESAT ال ای دی قدرت
1,789
100 BLUE 1W BESAT ال ای دی قدرت
1,789