# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 فریت بید 1206 فونیکس 199 184
2 فریت بید فونیکس 348 298
3 EE 14*16 فونیکس 745 696
4 EE 16*19 فونیکس گپ دار 895 845
5 قلمی فونیکس 994 845