منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل وزن هر متر2.52گرم می باشد.
666
2 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل
666
3 FLAT 10P سیم وکابل
3,500
4 FLAT 10P COLORED سیم وکابل
4,305
5 USB A سیم وکابل کابل افزایش طول USB نری به مادگی A
4,612
6 USB A سیم وکابل
4,613
7 FLAT 14P سیم وکابل
4,900
8 FLAT 15P COLORED سیم وکابل
5,842
9 FLAT 16P سیم وکابل
6,001
10 FLAT 20P سیم وکابل
7,000
11 FLAT 24P سیم وکابل
9,348
12 FLAT 40P سیم وکابل
14,001
13 FLAT 64P سیم وکابل
22,501
14 POWER سیم وکابل
25,625
15 FLAT 16P vcd سیم وکابل
0