منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل وزن هر متر2.52گرم می باشد.
812
2 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل
813
3 FLAT 10P سیم وکابل
4,268
4 FLAT 10P COLORED سیم وکابل
5,250
5 USB A سیم وکابل کابل افزایش طول USB نری به مادگی A
5,624
6 USB A سیم وکابل
5,625
7 FLAT 14P سیم وکابل
5,976
8 FLAT 15P COLORED سیم وکابل
7,124
9 FLAT 16P سیم وکابل
7,318
10 FLAT 20P سیم وکابل
8,536
11 FLAT 24P سیم وکابل
11,400
12 FLAT 40P سیم وکابل
17,074
13 FLAT 64P سیم وکابل
27,440
14 POWER سیم وکابل
31,250
15 FLAT 16P vcd سیم وکابل
-