منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 سر تاکت سوییچ امرون متفرقه 87
2 دام سوییچ مختلف متفرقه 461
3 کوچک دسته کوتاه میکروسوییچ CHN 609
4 13005-SMALL ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-6A-30W 769
5 01 P دیپ سوییچ 999
6 تاکت سوییچ الیدی دار tact sw 6*6 1,128
7 02 P دیپ سوییچ 1,128
8 03 P دیپ سوییچ 1,179
9 04 P دیپ سوییچ 1,292
10 08 P دیپ سوییچ 1,839
11 متوسط دسته بلند میکروسوییچ QY-CHN دسته 35 م م 2,255
12 13005B-ST-CHN ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-4A-75W 2,511
13 13005A-ST-CHN ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-4A-75W 2,716
14 متوسط دسته کوچک سیمدار میکروسوییچ JAPAN دسته 18 م م 3,588
15 BYQ28 دیود DIP-TO220-Dual, SMPS, 50..200V, 10A, <20ns 3,895
16 بزرگ دسته بلند 153 میکروسوییچ Omron دسته 50 م م 4,305
17 بزرگ دسته کوتاه غلطک دار 153 میکروسوییچ Rmelon 4,920
18 SW 12V 10A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 10آمپر صنعتی 63,140
19 SW 12V 30A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 30آمپر صنعتی 104,960