منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 گیرنده مادون نصب سطحی سنسور
241
2 گیرنده مادون 3م سنسور 3M3C15-HG
310
3 گیرنده مادون 5م سنسور 5M3C15-HG
349
4 فرستنده مادون 5م سنسور HG-5W3CKG
359
5 فرستنده مادون 3م سنسور 3W3CKG-HG
395
6 PIN R/A پی تی آر
596
7 PIN پی تی آر
596
8 02P پی تی آر
840
9 02P R پی تی آر
840
10 03P پی تی آر
1,033
11 03P R پی تی آر
1,258
12 04P پی تی آر
1,378
13 گیرنده مادون فلزی سه پایه سنسور
1,896
14 04P R پی تی آر
2,385
15 چشم پارس سنسور VS8389E--SIVAGO
2,409
16 04P-3.81 پی تی آر
2,460
17 UGN3503 سنسور
2,562
18 05P R پی تی آر
2,982
19 05P پی تی آر
2,982
20 کانتر 5پایه شارپ سنسور
2,982
21 کانتر 4پایه سنسور
2,982
22 TTP223 سنسور
3,075
23 08P R پی تی آر
3,264
24 LM35DM-SMD سنسور Centigrade Temp. Sensor, 0..+100°C
3,280
25 CNY70 سنسور
3,479
26 رطوبت مقاومتی سنسور
3,506
27 06P پی تی آر
3,578
28 06P R پی تی آر
3,998
29 11P R پی تی آر
4,162
30 07P پی تی آر
4,175
31 07P R پی تی آر
4,175
32 آلتراسونیک گیرنده 12 م م سنسور
4,510
33 آلتراسونیک فرستنده 12 م م سنسور
4,510
34 08P پی تی آر
4,771
35 برد سنسورهای DHT10-11-15 متفرقه
5,125
36 09P پی تی آر
5,367
37 10P پی تی آر
5,964
38 10P R پی تی آر
5,964
39 09P R پی تی آر
5,996
40 DS18B20 سنسور
SENSOR TEMPERATURE 1-WIRE TO92-3
9,386
41 Acs712-20A سنسور
10,436
42 MQ4 سنسور
12,095
43 DHT11 سنسور
12,812
44 LM35DZ سنسور Centigrade Temp. Sensor, 0..+100°C
12,812
45 MQ2 سنسور
13,838
46 PIR سنسور
14,909
47 MQ9 سنسور
15,931
48 MQ9 سنسور CO-CH4
17,425
49 MQ6 سنسور
17,425
50 MQ3 سنسور الکل
17,425
51 MQ7 سنسور CO
17,938
52 MQ8 سنسور
23,556
53 PT100 سنسور
23,936
54 MQ8 سنسور H2
24,292
55 SMT172 سنسور
42,025
56 SHT15 سنسور
135,300
57 MQ137 سنسور
302,375
58 10R ان تی سی
410
59 SHT11 سنسور
162,637,160