منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 خط 4پ دوشاخه
171
2 خط 2پ دوشاخه
190
3 خط 4پ درجه یک دوشاخه بسته صد عددی
197
4 گوشی دوشاخه
215
5 خط 6پ دوشاخه
343
6 RJ45-CAT 6 دوشاخه
599
7 RJ45-CAT 5 دوشاخه AMP
718
8 CAT6-AMP دوشاخه
728
9 تغذیه آداپتوری دوشاخه
1,128
10 آداپتوری دوشاخه
1,435
11 فیش موزی کوچک دوشاخه
2,409
12 آداپتوری با سیم دوشاخه
2,562
13 فیش موزی بزرگ دوشاخه
3,434