# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 1K ان تی سی 348
2 10E ان تی سی 398
3 100E ان تی سی 497
4 500E ان تی سی 547
5 10K ان تی سی 547