منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 01*1W درایور
4,305
2 01-3*1W 12V درایور
4,305
3 02*1W درایور
4,612
4 01-3*1W درایور DARK ENERGY
5,381
5 04-7*1W درایور DARK ENERGY
5,934
6 01*3W درایور DARK ENERGY
6,970
7 03-5*1W درایور
7,380
8 07*1W درایور
9,738
9 08-12*1W درایور
11,788
10 03*3W درایور
11,788
11 RGB 06A IR درایور IR 6A Driver for RGB leds
15,400
12 RGB 06A IR درایور
16,400
13 13-21*1W درایور
20,500
14 07*24W درایور
20,500
15 RGB 12A RF Small درایور
22,159
16 RGB 12A IR درایور
23,600
17 08-12*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار
24,088
18 RGB 12A RF Small درایور RF 12A Driver for RGB leds
26,138
19 01*30W درایور
31,775
20 13-18*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار
33,825
21 24-36*1W درایور
35,875
22 10-60*1W درایور
35,875
23 01*20W IP درایور
37,412
24 18-24*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار
44,075
25 10-20*3W درایور
46,125
26 RGB 45A ABD درایور
46,125
27 24-36*1W IP GLT درایور ساخت خط طلایی IP دار
54,325
28 RGB 45A WiFi ABD درایور
66,625
29 01*50w IP درایور
70,212
30 RGB 24A RF درایور RF 24A Driver for RGB leds
76,875
31 RGB 24A RF درایور
87,623
32 RGB 36A RF درایور
117,875
33 RGB 75A RF درایور
130,175
34 RGB 45A WiFi+SMS ABD درایور
158,875
35 01*100W IP درایور
0