منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 2N5064 ترانزیستور تریستور
SCR 0.8A 200V TO-92
231
2 2N5061 ترانزیستور تریستور
SCR 0.8A 60V TO-92
241
3 BT169 تریستور
687
4 P0109 تریستور
795
5 BT 151 تریستور COPY
1,374
6 C106 تریستور
1,435
7 2P4M تریستور
2,358
8 BT151 تریستور SDR-12V 500V-NXP-ORIGINAL
2,398
9 BT151 تریستور
2,843
10 BT152 تریستور
3,506
11 KY202E تریستور
11,788
12 KT784-10A تریستور Tesla
11,788
13 KT725-600 تریستور Tesla
18,962
14 KT704-15A تریستور 300V - 15A Tesla
32,800
15 50RIA40M تریستور ITALY
56,375
16 T142-50 تریستور Tesla
82,000
17 MCC95-12I01B تریستور IXYS
153,750
18 SKKT92-18 تریستور
153,750
19 MCC312-1601 تریستور
194,750
20 VHF36-16 تریستور
353,625
21 BT151-II تریستور
1,374
22 KT784-10A-RUSS تریستور
11,788
23 KT725-600-TESLA تریستور
18,962
24 KT704-15A-RUSS تریستور 300V - 15A Tesla
32,800
25 KT704-25A-RUSS تریستور
42,739
26 T142-50-RUSS تریستور
82,000
27 MCC95-12I01B-IXYS تریستور
153,750