# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 3V-2025-سکه ای باتری 2,982 2,733
2 3V-2032-سکه ای باتری 3,479 3,230
3 3V-2016-سکه ای باتری 3,479 3,230
4 REMOTE 23A باتری 3,976 3,876
5 9V باتری 4,970 4,672
6 قلمی باتری بسته 4 عددی 5,467 5,218
7 نیم قلمی باتری بسته 4 عددی 5,467 5,218
8 BACKUP باتری 12,424 11,927