منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 10UH-SMD-1206 self
325
2 100R ان تی سی
512
3 500R ان تی سی
564
4 POT-SMD-50K پتانسیومتر
1,025
5 POT-SMD-100K پتانسیومتر
1,025
6 POT-SMD-10K پتانسیومتر
1,025
7 47UH-SMD-CDRH73 self
1,896
8 100UH-SMD-CDRH73 self
1,896
9 47UH-SMD-CDRH127 self
2,337
10 شاخ گوزنی کوچک3.5سانتی متری هیت سینک
2,767
11 100UH-SMD-CDRH127 self
2,870
12 هت سینگ 10سانتی هیت سینک هز سانت هزار تومان
9,939
13 سیم برد بورد نواری ماده به ماده متفرقه هر دسته 20 عدد طول 30 سانتی متر
10,045
14 سیم برد بورد نواری نر به ماده متفرقه هر دسته 20 عدد طول 30 سانتی متر
10,045
15 مولتی ترن کوچک سرولوم
27,162
16 254 پتانسیومتر مولتی ترن
MICROSD CARD BREAKOUT 5V OR 3V
0
17 سیم برد بورد نواری نر به نر متفرقه هر دسته 40 عدد طول 30 سانتی متر
0
18 10R ان تی سی
410
19 100K-SMD پتانسیومتر
1,025
20 50K-SMD پتانسیومتر
1,025
21 10K-SMD پتانسیومتر
1,025
22 204 پتانسیومتر مولتی ترن
CONTACT BATT SGL AAAA/AAA/N
1,874
23 504 پتانسیومتر مولتی ترن
BATTERY HOLDER FOR CR1632 SMD
1,886
24 101 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATTERY COIN 20MM TH
1,886
25 503 پتانسیومتر مولتی ترن
BATTERY HOLDER 1/3 N
1,886
26 501 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATT PC COIN 2CELL 12MM
1,886
27 502 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATT PC COIN 1CELL 16MM
1,886
28 104 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATTERY COIN 23MM 1-CELL
1,886
29 105 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATTERY COIN 24.5MM 1CELL
1,886
30 203 پتانسیومتر مولتی ترن
VISE HEAD 2.88" GROOVED JAWS
1,886
31 103 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATTERY COIN 20MM 1-CELL
1,948
32 102 پتانسیومتر مولتی ترن
2,050
33 مولتی ترن کوچک تمام فلز سرولوم
34,850