منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 10UH-SMD-1206 self
-
2 100R ان تی سی
624
3 500R ان تی سی
688
4 POT-SMD-50K پتانسیومتر
1,250
5 POT-SMD-100K پتانسیومتر
1,250
6 POT-SMD-10K پتانسیومتر
1,250
7 47UH-SMD-CDRH73 self
2,312
8 100UH-SMD-CDRH73 self
2,312
9 47UH-SMD-CDRH127 self
2,850
10 شاخ گوزنی کوچک3.5سانتی متری هیت سینک
3,374
11 100UH-SMD-CDRH127 self
3,500
12 هت سینگ 10سانتی هیت سینک هز سانت هزار تومان
-
13 سیم برد بورد نواری ماده به ماده متفرقه هر دسته 20 عدد طول 30 سانتی متر
12,250
14 سیم برد بورد نواری نر به ماده متفرقه هر دسته 20 عدد طول 30 سانتی متر
12,250
15 مولتی ترن کوچک سرولوم
33,124
16 254 پتانسیومتر مولتی ترن
MICROSD CARD BREAKOUT 5V OR 3V
-
17 سیم برد بورد نواری نر به نر متفرقه هر دسته 40 عدد طول 30 سانتی متر
-
18 10R ان تی سی
-
19 100K-SMD پتانسیومتر
-
20 50K-SMD پتانسیومتر
-
21 10K-SMD پتانسیومتر
-
22 204 پتانسیومتر مولتی ترن
CONTACT BATT SGL AAAA/AAA/N
-
23 504 پتانسیومتر مولتی ترن
BATTERY HOLDER FOR CR1632 SMD
-
24 101 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATTERY COIN 20MM TH
-
25 503 پتانسیومتر مولتی ترن
BATTERY HOLDER 1/3 N
-
26 501 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATT PC COIN 2CELL 12MM
-
27 502 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATT PC COIN 1CELL 16MM
-
28 104 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATTERY COIN 23MM 1-CELL
-
29 105 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATTERY COIN 24.5MM 1CELL
-
30 203 پتانسیومتر مولتی ترن
VISE HEAD 2.88" GROOVED JAWS
-
31 103 پتانسیومتر مولتی ترن
HOLDER BATTERY COIN 20MM 1-CELL
-
32 102 پتانسیومتر مولتی ترن
-
33 مولتی ترن کوچک تمام فلز سرولوم
-