منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 2*05 هسته فریت p
606
2 2*10 BOX هسته فریت
610
3 2*07 هسته فریت p
667
4 2*08 هسته فریت p
727
5 2*10 هسته فریت p
788
6 2*13 هسته فریت p
848
7 2*17 هسته فریت p
909
8 2*05 BOX هسته فریت
938
9 2*20 هسته فریت p
970
10 2*25 هسته فریت p
1,030
11 2*07 BOX هسته فریت
1,088
12 2*08 BOX هسته فریت
1,200
13 2*17 BOX هسته فریت
1,712
14 2*13 BOX هسته فریت
1,750