# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 RED ال ای دی 4 پایه 128
2 WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5W4SCYL10 666
3 BLUE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5B4SCYL 666
4 WARM WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5NW4SCYL 666
5 RED ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5R4UCYL14 666
6 YELLOW ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5Y4UCYL14 666
7 GREEN ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5SG4SCYL 666
8 24V 1C 2A رله 5 پایه 5,218