# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5W4SCYL10 696 666
2 BLUE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5B4SCYL 696 666
3 WARM WHITE ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5NW4SCYL 696 666
4 RED ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5R4UCYL14 696 666
5 YELLOW ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5Y4UCYL14 696 666
6 GREEN ال ای دی 4 پایه DIP-LED 4Pin-HG-SRY5SG4SCYL 696 666