# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 RED ال ای دی 3 میلیمتر Original 99
2 GREEN HG-3G2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3G2PDA-3mm Green Led 99
3 GREEN HG-3G2PDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3G2PDA-3mm Green Led 99
4 RED HG-3R2UDA ال ای دی 3 میلیمتر HG-3R2UDA-3mm Red Led 109
5 BLUE SUPER ال ای دی 3 میلیمتر HG-3B4SCA-Super 3mm Blue Led 176