# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 WARM W-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014 9,442
2 BLUE-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014 10,933
3 GREEN-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014 11,430
4 WHITE-192TP4014 ال ای دی میله ای 1014 11,430
5 WARM W-192TP4014 ال ای دی میله ای 4014 11,430
6 WHITE-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014 12,921
7 LED72TP5050RGB ال ای دی میله ای 5050 12,921
8 WHITE-144TP5630 ال ای دی میله ای 5630 13,418
9 RED-144TP4014 ال ای دی میله ای 4014 13,915
10 BLUE-144TP5630 ال ای دی میله ای 13,915
11 PINK-72TP8520 ال ای دی میله ای 8520 13,915