منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 PIXEL 12mm ال ای دی مختلف پیکسل انگشتی
1,558
2 03W WW 5730 ال ای دی مختلف
2,668
3 03W WW 5730-mini ال ای دی مختلف
2,768
4 03W W 5730 ال ای دی مختلف
2,768
5 05W W 5730 ال ای دی مختلف
4,446
6 COB 05W W ال ای دی مختلف
4,612
7 06W WW 5730 ال ای دی مختلف
5,335
8 06W W 5730 ال ای دی مختلف
5,535
9 07W W 5730 ال ای دی مختلف
6,458
10 06W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 6وات 2835 -220ولت مهتابی
6,681
11 06W Warm White 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 6وات 5730 -220ولت آفتابی
6,681
12 06W WW 5730 220V ال ای دی مختلف
6,765
13 COB 05W WW ال ای دی مختلف
7,175
14 09W WW 5730 ال ای دی مختلف
8,302
15 09W W 5730 ال ای دی مختلف
8,302
16 L Wire ال ای دی مختلف 5 meter in one reel(3&5mm)
9,386
17 12W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
11,070
18 15W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
13,338
19 12W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت مهتابی
13,363
20 12W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 12وات 5730 -220ولت آفتابی
13,363
21 12W WW 5730 220V ال ای دی مختلف
13,530
22 COB 10W W ال ای دی مختلف
13,838
23 COB 10W WW ال ای دی مختلف
13,838
24 Backlight LG 42INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
15,313
25 Backlight LG 42INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
15,313
26 Backlight LG 42INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
15,313
27 Backlight LG 42INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
15,313
28 18W W 5730 10Cm ال ای دی مختلف
16,605
29 18W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
16,605
30 18W WW 5730 10Cm ال ای دی مختلف
16,605
31 18W WW 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف
16,605
32 15W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 15وات 5730 -220ولت آفتابی
16,703
33 15W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 15وات 5730 -220ولت مهتابی
16,703
34 Backlight LG 47INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
17,586
35 Backlight LG 47INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
17,586
36 Backlight LG 47INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
17,586
37 Backlight LG 47INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
17,586
38 Backlight LG 50INCH LN-L1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
19,759
39 Backlight LG 50INCH LN-R1 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
19,759
40 Backlight LG 50INCH LN-R2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
19,759
41 Backlight LG 50INCH LN-L2 ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
19,759
42 18W W 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 18وات 5730 -220ولت مهتابی
20,044
43 18W WW 2835 220V ال ای دی مختلف ماژول الیدی 18وات 5730 -220ولت آفتابی
20,044
44 24W W 5730 ال ای دی مختلف
22,140
45 24W WW 5730 ال ای دی مختلف
22,140
46 COB-1304-5000K ال ای دی مختلف CREE
23,855
47 COB-1304-2700K ال ای دی مختلف CREE
23,855
48 COB-1304-5000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
24,600
49 COB-1304-2700K ال ای دی مختلف CREE COB LED
24,600
50 سیمی 5 م آفتابی 12ولت ال ای دی مختلف
25,625
51 سیمی 5 م آفتابی+باطری ال ای دی مختلف
26,650
52 سیمی 5 م بنفش+باطری ال ای دی مختلف
26,650
53 سیمی 5 م صورتی+باطری ال ای دی مختلف
26,650
54 سیمی 5 م آبی+باطری ال ای دی مختلف
26,855
55 30W WW 5730 11Cm ال ای دی مختلف
27,675
56 30W WW 5730 ال ای دی مختلف
27,675
57 30W W 5730 11Cm ال ای دی مختلف
27,675
58 30W W 5730 ال ای دی مختلف
27,675
59 سیمی 5 م آفتابی یو اس بی ال ای دی مختلف
27,675
60 سیمی 5 م قرمز+باطری قلمی ال ای دی مختلف
27,675
61 سیمی 5 م آبی+باطری قلمی ال ای دی مختلف
27,675
62 سیمی5م آر جی بی+باطری قلمی ال ای دی مختلف
27,675
63 سیمی 5 م آفتابی+باطری قلمی ال ای دی مختلف
27,675
64 سیمی 5 م سبز+باطری ال ای دی مختلف
27,675
65 COB 30W W ال ای دی مختلف
28,700
66 COB 30W WW ال ای دی مختلف
28,700
67 COB 30W W IRAN ال ای دی مختلف Volt=32-36V Amper=600-900mA
31,614
68 COB 30W WW IRAN ال ای دی مختلف Volt=32-36V Amper=600-900mA
31,614
69 سیمی 10 م آفتابی ال ای دی مختلف
31,775
70 ریسه آرجی بی 220ولت توپی ال ای دی مختلف
31,775
71 Backlight SAMSUNG 40INCH-12LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
32,800
72 Backlight LG 32INCH LB-B ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
32,800
73 COB-1507-5000K ال ای دی مختلف CREE
33,794
74 COB-1507-3000K ال ای دی مختلف CREE
33,794
75 سیمی 10 م سفید یو اس بی ال ای دی مختلف
34,645
76 COB-1507-5000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
34,850
77 COB-1507-3000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
34,850
78 سیمی 10 م آفتابی+باطری ال ای دی مختلف
38,950
79 COB-1512-5000K ال ای دی مختلف CREE
39,758
80 COB-1512-3000K ال ای دی مختلف CREE
39,758
81 Backlight SAMSUNG 40INCH 8+5LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
40,308
82 COB-1512-5000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
41,000
83 COB-1512-3000K ال ای دی مختلف CREE COB LED
41,000
84 COB 70W W ال ای دی مختلف
43,236
85 Backlight LG 42INCH LB-A+B ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
43,470
86 50W W 5730 ال ای دی مختلف
44,457
87 COB 70W W ال ای دی مختلف حلقوی
46,125
88 50W WW 5730 ال ای دی مختلف
46,125
89 Backlight SAMSUNG 46INCH 9+6LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
46,927
90 Backlight SAMSUNG 50INCH 9+7LED ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
49,200
91 Backlight LG 47INCH LB-A+B ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
49,397
92 COB 80W W ال ای دی مختلف
49,697
93 COB 50W WW ال ای دی مختلف
51,250
94 Backlight LG 50INCH LB-A+B ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
53,943
95 COB 90W W ال ای دی مختلف
56,158
96 COB 80W W ال ای دی مختلف حلقوی
56,375
97 ریسه مفتولی گیره دار 220 ولت ال ای دی مختلف
57,400
98 سیمی 10 م آر جی بی ال ای دی مختلف
57,708
99 Backlight LG 55INCH LB-A+B ال ای دی مختلف TV Backlight LED-Original By HG
58,289
100 COB 90W W ال ای دی مختلف حلقوی
61,500