منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 W WHITE 2835 3V HG ال ای دی قدرت HG-NW918S12-2835
-
2 WHITE 2835 3V HG ال ای دی قدرت HG-W918S12-2835
218
3 WHITE 2835 6V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-W1032S12-2835-1W 6V
332
4 W WHITE 2835 6V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-NW1032S12-2835-1W 6V
332
5 LED W WHITE HG 2835 ال ای دی قدرت
364
6 LED WARM WHITE HG 5730 ال ای دی قدرت
476
7 WHITE 2835 9V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-W1236DH12-2835-1W 9V
674
8 W WHITE 2835 9V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-NW1236DH12-2835-1W 9V
688
9 WARM W HG-3535NW-12E-A ال ای دی قدرت Warm-110-120Lm-350mA
1,684
10 WHITE HG-3535W-12E-A ال ای دی قدرت White-110-120Lm-350mA
1,684
11 BLUE HG-3535B-12S-A ال ای دی قدرت Color:460-465nm-20-30Lm-350mA
1,684
12 RED HG-3535R-12S-A ال ای دی قدرت Color:620-625nm-20-50Lm-350mA
1,684
13 WARM WHITE 1W EDISON ال ای دی قدرت
1,750
14 WHITE 1W EDISON ال ای دی قدرت
1,750
15 RED 1W BESAT ال ای دی قدرت
1,894
16 ZBLUE HG-3535ZB-12E-B ال ای دی قدرت Color:452.5-455nm-10-20Lm-350mA
2,106
17 WHITE 1W BESAT ال ای دی قدرت
2,168
18 GREEN 1W BESAT ال ای دی قدرت
2,182
19 WARM W 1W BESAT ال ای دی قدرت
2,182
20 BLUE 1W BESAT ال ای دی قدرت
2,182
21 WARM WHITE 1W HCC ال ای دی قدرت
2,212
22 WHITE 3W HCC ال ای دی قدرت
2,300
23 ZRED HG-3535ZR-12G-E ال ای دی قدرت Color:660-665nm-30-60Lm-700mA
2,422
24 WARM WHITE 1W HG ال ای دی قدرت HG-SNW1XGH-D-1W
2,424
25 BLUE 1W HG ال ای دی قدرت HG-SB1XGH-D-1W
2,720
26 ZBLUE HG-3535ZB-12P-F ال ای دی قدرت Color:452.5-455nm-30-40Lm-700mA
2,736
27 YELLOW 1W BESAT ال ای دی قدرت
3,000
28 PINK 1W BESAT ال ای دی قدرت
3,030
29 BLUE HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-B45G14-3550-AT7
3,158
30 ZRED HG-3535ZR-12G-A ال ای دی قدرت Color:660-665nm-10-20Lm-350mA
3,264
31 RED 1W HG-SR1XGH-C ال ای دی قدرت
3,273
32 RED 1W HG-SR1XGH-C ال ای دی قدرت HG-SR1XGH-C-1W
3,376
33 WHITE HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-W45P14-3550-AT7
3,474
34 WARM W HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-NW45P14-3550-AT7
3,474
35 BLUE 1W HG ال ای دی قدرت
3,515
36 BLUE 3W HG ال ای دی قدرت
3,600
37 RED HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-R42G14-3550-AT7
3,684
38 GREEN HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-G45G14-3550-AT7
3,684
39 WHITE 3W HG ال ای دی قدرت
3,734
40 WARM WHITE 3W HG ال ای دی قدرت
4,000
41 WHITE 1W HG ال ای دی قدرت HG-SR1XGH-C-1W
4,182
42 WHITE 1W HG ال ای دی قدرت HG-SW1XGH-D-1W
-
43 GREEN 1W HG ال ای دی قدرت HG-SG1XGH-C-1W
4,376
44 RED 3W HG ال ای دی قدرت
4,376
45 GREEN 3W HG ال ای دی قدرت
4,562
46 YELLOW HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-Y42G14-3550-AT7
4,632
47 YELLOW 1W HG ال ای دی قدرت HG-SY1XGH-C-1W
5,000
48 YELLOW 3W HG ال ای دی قدرت
6,062
49 RGB 3W HG ال ای دی قدرت HG-SRGB3XGH-A/6-3W
-
50 IR HG 1W/3W 850nm ال ای دی قدرت
6,250
51 R W UV G ZR HG-AQUA-3W ال ای دی قدرت HG-SRWVGZR5XGH-A/10-3W-10PIN
8,727
52 UV 3W 400nm ال ای دی قدرت UV Power LED HG 395-400nm
8,902
53 RGB 3W HG ال ای دی قدرت
8,909
54 UV 3W 400nm ال ای دی قدرت
9,091
55 UV 3W 385nm ال ای دی قدرت
9,091
56 UV 3W 385nm ال ای دی قدرت UV Power LED HG 385-395nm
9,146
57 WHITE 3W 3535 SHAHBAZ ال ای دی قدرت 3W 3V 700mA
10,000
58 WHITE 10W ال ای دی قدرت
10,526
59 RGBW 4W HG-SRGBW4XGH-A/8-4W ال ای دی قدرت 350mA/R2.4-2.6v/G3-3.3v/B3.2-3.4v
12,500
60 WHITE 10W cree 1304 ال ای دی قدرت
13,250
61 R G B W ZR HG-AQUA-5W ال ای دی قدرت HG-SRGBWZR5XGH-A/10-5W
13,333
62 R G B W Y HG-AQUA-5W ال ای دی قدرت HG-SRGBWY5XGH-A/10-5W
13,333
63 R G B W WW HG-AQUA-5W ال ای دی قدرت HG-SGRWNWB5XGH-A/10-5W
13,333
64 WARM WHITE 10W EP ال ای دی قدرت
13,684
65 WHITE CREE 5W ال ای دی قدرت
14,376
66 WARM WHITE 10W ال ای دی قدرت
16,250
67 WHITE 10W EP ال ای دی قدرت
16,876
68 WHITE 4W 4040 SHAHBAZ ال ای دی قدرت
17,500
69 PINK 10W ال ای دی قدرت
22,124
70 WHITE 24W cree 1512 ال ای دی قدرت
22,500
71 RGB HG-A/6-10W ال ای دی قدرت HG-SRGB9XGH-A-10W---مربع
24,242
72 RGB HG-A/6-10W-R4C ال ای دی قدرت HG-SRGB9XGH-A/6-10W-R4C ...(گرد)
-
73 WHITE 30W ال ای دی قدرت GBZ
25,264
74 WHITE 20W EP ال ای دی قدرت هر وات 700 تومان تیر 97
26,667
75 WARM WHITE 20W EP ال ای دی قدرت هر وات 700 تومان تیر 97
26,667
76 WARM WHITE 10W HG ال ای دی قدرت
26,876
77 WARM WHITE 30W ال ای دی قدرت
27,500
78 WHITE 10W HG-SW9XFJ-B ال ای دی قدرت
27,500
79 DOB Warm White 20W 220V ال ای دی قدرت
29,320
80 DOB White 20W 220V ال ای دی قدرت
29,320
81 UV 10W 395-400nm ال ای دی قدرت UV Power LED HG-V45G14-10W-CR2-400 9-11 Volt
33,378
82 رشد گیاه 10 وات ال ای دی قدرت
35,000
83 DOB White 30W 220V ال ای دی قدرت
35,186
84 DOB Warm White 30W 220V ال ای دی قدرت
35,186
85 RGB 10W HG-SRGB9XGH-A ال ای دی قدرت 350mA/R6-7v/G9-10v/B9-10v
35,938
86 RED 10W ال ای دی قدرت
38,124
87 BLUE 10W ال ای دی قدرت
38,124
88 GREEN 10W ال ای دی قدرت
38,124
89 PINK 20W ال ای دی قدرت
45,500
90 WHITE 50W ال ای دی قدرت GBZ
47,368
91 WHITE 30W EP ال ای دی قدرت
48,750
92 WARM WHITE 30W EP ال ای دی قدرت
52,500
93 UV 10W 370-375nm ال ای دی قدرت UV Power LED HG-V45G14-10W-CR2-370 9-11 Volt
53,048
94 WARM WHITE 50W ال ای دی قدرت
56,876
95 DOB Warm White 50W 220V ال ای دی قدرت
58,642
96 DOB White 50W 220V ال ای دی قدرت
58,642
97 PINK 30W ال ای دی قدرت
67,500
98 WARM WHITE 50W EP ال ای دی قدرت هر وات 700 تومان تیر 97
78,750
99 WARM W HG-PLANT-30W ال ای دی قدرت HG-SNW30XGH-FQ-30W -رشد گیاه
-
100 WHITE 50W EP ال ای دی قدرت
81,250