منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 W WHITE 2835 3V HG ال ای دی قدرت HG-NW918S12-2835
179
2 WHITE 2835 3V HG ال ای دی قدرت HG-W918S12-2835
179
3 WHITE 2835 6V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-W1032S12-2835-1W 6V
272
4 W WHITE 2835 6V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-NW1032S12-2835-1W 6V
272
5 LED W WHITE HG 2835 ال ای دی قدرت
298
6 LED WARM WHITE HG 5730 ال ای دی قدرت
390
7 WHITE 2835 9V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-W1236DH12-2835-1W 9V
553
8 W WHITE 2835 9V 1W ال ای دی قدرت SMD-HG-NW1236DH12-2835-1W 9V
564
9 WARM W HG-3535NW-12E-A ال ای دی قدرت Warm-110-120Lm-350mA
1,381
10 WHITE HG-3535W-12E-A ال ای دی قدرت White-110-120Lm-350mA
1,381
11 BLUE HG-3535B-12S-A ال ای دی قدرت Color:460-465nm-20-30Lm-350mA
1,381
12 RED HG-3535R-12S-A ال ای دی قدرت Color:620-625nm-20-50Lm-350mA
1,381
13 WARM WHITE 1W EDISON ال ای دی قدرت
1,435
14 WHITE 1W EDISON ال ای دی قدرت
1,435
15 RED 1W BESAT ال ای دی قدرت
1,553
16 ZBLUE HG-3535ZB-12E-B ال ای دی قدرت Color:452.5-455nm-10-20Lm-350mA
1,727
17 WHITE 1W BESAT ال ای دی قدرت
1,778
18 GREEN 1W BESAT ال ای دی قدرت
1,789
19 WARM W 1W BESAT ال ای دی قدرت
1,789
20 BLUE 1W BESAT ال ای دی قدرت
1,789
21 WARM WHITE 1W HCC ال ای دی قدرت
1,814
22 WHITE 3W HCC ال ای دی قدرت
1,886
23 ZRED HG-3535ZR-12G-E ال ای دی قدرت Color:660-665nm-30-60Lm-700mA
1,986
24 WARM WHITE 1W HG ال ای دی قدرت HG-SNW1XGH-D-1W
1,988
25 BLUE 1W HG ال ای دی قدرت HG-SB1XGH-D-1W
2,230
26 ZBLUE HG-3535ZB-12P-F ال ای دی قدرت Color:452.5-455nm-30-40Lm-700mA
2,244
27 YELLOW 1W BESAT ال ای دی قدرت
2,460
28 PINK 1W BESAT ال ای دی قدرت
2,485
29 BLUE HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-B45G14-3550-AT7
2,590
30 ZRED HG-3535ZR-12G-A ال ای دی قدرت Color:660-665nm-10-20Lm-350mA
2,676
31 RED 1W HG-SR1XGH-C ال ای دی قدرت
2,684
32 RED 1W HG-SR1XGH-C ال ای دی قدرت HG-SR1XGH-C-1W
2,768
33 WHITE HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-W45P14-3550-AT7
2,849
34 WARM W HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-NW45P14-3550-AT7
2,849
35 BLUE 1W HG ال ای دی قدرت
2,882
36 BLUE 3W HG ال ای دی قدرت
2,952
37 RED HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-R42G14-3550-AT7
3,021
38 GREEN HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-G45G14-3550-AT7
3,021
39 WHITE 3W HG ال ای دی قدرت
3,062
40 WARM WHITE 3W HG ال ای دی قدرت
3,280
41 WHITE 1W HG ال ای دی قدرت HG-SR1XGH-C-1W
3,429
42 WHITE 1W HG ال ای دی قدرت HG-SW1XGH-D-1W
3,536
43 GREEN 1W HG ال ای دی قدرت HG-SG1XGH-C-1W
3,588
44 RED 3W HG ال ای دی قدرت
3,588
45 GREEN 3W HG ال ای دی قدرت
3,741
46 YELLOW HG-3550 ال ای دی قدرت Power LED HG-Y42G14-3550-AT7
3,798
47 YELLOW 1W HG ال ای دی قدرت HG-SY1XGH-C-1W
4,100
48 YELLOW 3W HG ال ای دی قدرت
4,971
49 RGB 3W HG ال ای دی قدرت HG-SRGB3XGH-A/6-3W
5,100
50 IR HG 1W/3W 850nm ال ای دی قدرت
5,125
51 R W UV G ZR HG-AQUA-3W ال ای دی قدرت HG-SRWVGZR5XGH-A/10-3W-10PIN
7,156
52 UV 3W 400nm ال ای دی قدرت UV Power LED HG 395-400nm
7,300
53 RGB 3W HG ال ای دی قدرت
7,305
54 UV 3W 400nm ال ای دی قدرت
7,455
55 UV 3W 385nm ال ای دی قدرت
7,455
56 UV 3W 385nm ال ای دی قدرت UV Power LED HG 385-395nm
7,500
57 WHITE 3W 3535 SHAHBAZ ال ای دی قدرت 3W 3V 700mA
8,200
58 WHITE 10W ال ای دی قدرت
8,631
59 RGBW 4W HG-SRGBW4XGH-A/8-4W ال ای دی قدرت 350mA/R2.4-2.6v/G3-3.3v/B3.2-3.4v
10,250
60 WHITE 10W cree 1304 ال ای دی قدرت
10,865
61 R G B W ZR HG-AQUA-5W ال ای دی قدرت HG-SRGBWZR5XGH-A/10-5W
10,933
62 R G B W Y HG-AQUA-5W ال ای دی قدرت HG-SRGBWY5XGH-A/10-5W
10,933
63 R G B W WW HG-AQUA-5W ال ای دی قدرت HG-SGRWNWB5XGH-A/10-5W
10,933
64 WARM WHITE 10W EP ال ای دی قدرت
11,221
65 WHITE CREE 5W ال ای دی قدرت
11,788
66 WARM WHITE 10W ال ای دی قدرت
13,325
67 WHITE 10W EP ال ای دی قدرت
13,838
68 WHITE 4W 4040 SHAHBAZ ال ای دی قدرت
14,350
69 PINK 10W ال ای دی قدرت
18,142
70 WHITE 24W cree 1512 ال ای دی قدرت
18,450
71 RGB HG-A/6-10W ال ای دی قدرت HG-SRGB9XGH-A-10W---مربع
19,879
72 RGB HG-A/6-10W-R4C ال ای دی قدرت HG-SRGB9XGH-A/6-10W-R4C ...(گرد)
19,879
73 WHITE 30W ال ای دی قدرت GBZ
20,716
74 WHITE 20W EP ال ای دی قدرت هر وات 700 تومان تیر 97
21,867
75 WARM WHITE 20W EP ال ای دی قدرت هر وات 700 تومان تیر 97
21,867
76 WARM WHITE 10W HG ال ای دی قدرت
22,038
77 WARM WHITE 30W ال ای دی قدرت
22,550
78 WHITE 10W HG-SW9XFJ-B ال ای دی قدرت
22,550
79 DOB Warm White 20W 220V ال ای دی قدرت
24,042
80 DOB White 20W 220V ال ای دی قدرت
24,042
81 UV 10W 395-400nm ال ای دی قدرت UV Power LED HG-V45G14-10W-CR2-400 9-11 Volt
27,370
82 رشد گیاه 10 وات ال ای دی قدرت
28,700
83 DOB White 30W 220V ال ای دی قدرت
28,853
84 DOB Warm White 30W 220V ال ای دی قدرت
28,853
85 RGB 10W HG-SRGB9XGH-A ال ای دی قدرت 350mA/R6-7v/G9-10v/B9-10v
29,469
86 RED 10W ال ای دی قدرت
31,262
87 BLUE 10W ال ای دی قدرت
31,262
88 GREEN 10W ال ای دی قدرت
31,262
89 PINK 20W ال ای دی قدرت
37,310
90 WHITE 50W ال ای دی قدرت GBZ
38,842
91 WHITE 30W EP ال ای دی قدرت
39,975
92 WARM WHITE 30W EP ال ای دی قدرت
43,050
93 UV 10W 370-375nm ال ای دی قدرت UV Power LED HG-V45G14-10W-CR2-370 9-11 Volt
43,499
94 WARM WHITE 50W ال ای دی قدرت
46,638
95 DOB Warm White 50W 220V ال ای دی قدرت
48,086
96 DOB White 50W 220V ال ای دی قدرت
48,086
97 PINK 30W ال ای دی قدرت
55,350
98 WARM WHITE 50W EP ال ای دی قدرت هر وات 700 تومان تیر 97
64,575
99 WARM W HG-PLANT-30W ال ای دی قدرت HG-SNW30XGH-FQ-30W -رشد گیاه
64,606
100 WHITE 50W EP ال ای دی قدرت
66,625