# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 W WHITE 2835 3V HG ال ای دی قدرت HG-NW918S12-2835 199 174
2 WHITE 2835 3V HG ال ای دی قدرت HG-W918S12-2835 199 174
3 LED WARM WHITE HG 5730 ال ای دی قدرت 398 378
4 LED WHITE HG 5730 ال ای دی قدرت 398 378
5 W WHITE 2835 6V 0.5W ال ای دی قدرت 596 547
6 W WHITE 2835 9V 0.5W ال ای دی قدرت 596 547
7 WHITE 2835 9V 0.5W ال ای دی قدرت 596 547
8 WHITE 2835 6V 0.5W ال ای دی قدرت 596 547
9 WARM WHITE 1W EDISON ال ای دی قدرت 1491 1392
10 WHITE 1W EDISON ال ای دی قدرت 1491 1392
11 RED 1W BESAT ال ای دی قدرت 1789 1739
12 WARM WHITE 1W HCC ال ای دی قدرت 1789 1759
13 WHITE 3W HCC ال ای دی قدرت 1988 1829
14 YELLOW 1W BESAT ال ای دی قدرت 2485 2385
15 RED 1W HG-SR1XGH-C ال ای دی قدرت 2783 2684
16 BLUE 3W HG ال ای دی قدرت 2982 2863
17 BLUE 1W HG ال ای دی قدرت 3081 2882
18 WARM WHITE 3W HG ال ای دی قدرت 3280 3181
19 WHITE 1W HG ال ای دی قدرت HG-SR1XGH-C-1W 3479 3429
20 GREEN 1W HG ال ای دی قدرت HG-SG1XGH-C-1W 3578 3479
21 RED 3W HG ال ای دی قدرت 3777 3479
22 GREEN 3W HG ال ای دی قدرت 3727 3628
23 YELLOW 1W HG ال ای دی قدرت HG-SY1XGH-C-1W 4175 3976
24 YELLOW 3W HG ال ای دی قدرت 4970 4821
25 IR HG 1W/3W 850nm ال ای دی قدرت 5467 4970
26 RGB 3W HG ال ای دی قدرت 7455 7305
27 UV 3W 400nm ال ای دی قدرت 7952 7455
28 UV 3W 385nm ال ای دی قدرت 7952 7455
29 WHITE 3W 3535 SHAHBAZ ال ای دی قدرت 3W 3V 700mA 9939 7952
30 RGBW 4W HG-SRGBW4XGH-A/8-4W ال ای دی قدرت 350mA/R2.4-2.6v/G3-3.3v/B3.2-3.4v 10536 10536
31 WHITE 10W cree 1304 ال ای دی قدرت 10536 10536
32 WARM WHITE 10W ال ای دی قدرت 10933 10933
33 WHITE CREE 5W ال ای دی قدرت 11927 11430
34 WHITE 10W EP ال ای دی قدرت 13915 13418
35 WHITE 4W 4040 SHAHBAZ ال ای دی قدرت 14909 13915
36 PINK 10W ال ای دی قدرت 18090 17593
37 WHITE 24W cree 1512 ال ای دی قدرت 18587 17891
38 WARM WHITE 10W HG ال ای دی قدرت 21867 21370
39 WHITE 10W HG-SW9XFJ-B ال ای دی قدرت 21867 21867
40 WARM WHITE 30W ال ای دی قدرت 23855 21867
41 رشد گیاه 10 وات ال ای دی قدرت 29818 27830
42 RGB 10W HG-SRGB9XGH-A ال ای دی قدرت 350mA/R6-7v/G9-10v/B9-10v 29818 28576
43 RED 10W ال ای دی قدرت 32800 30315
44 BLUE 10W ال ای دی قدرت 32800 30315
45 GREEN 10W ال ای دی قدرت 32800 30315
46 PINK 20W ال ای دی قدرت 36179 36179
47 WHITE 30W EP ال ای دی قدرت هروات 15000 ریال - تعداد 14000 ریال اپی استار 38764 38764
48 WHITE 30W EP ال ای دی قدرت 38764 38764
49 WARM WHITE 30W EP ال ای دی قدرت 44926 41745
50 WARM WHITE 50W ال ای دی قدرت 45224 45224
51 PINK 30W ال ای دی قدرت 53673 53673
52 WHITE 50W EP ال ای دی قدرت هر وات 1300 تومان 64606 64606
53 WHITE 50W EP ال ای دی قدرت 64606 64606
54 WARM WHITE HG 50W ال ای دی قدرت 86473 86473
55 WHITE 50W HG ال ای دی قدرت 86473 86473
56 WHITE 200W ال ای دی قدرت 185866 185866