منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 DEC830SA مولتیمتر
50,526
2 DEC838 مولتیمتر
52,500
3 Proskit MT-1210 مولتیمتر
90,909
4 SOAR مولتیمتر
116,250
5 DEC330FC مولتیمتر
258,750
6 VICTOR VC97 مولتیمتر
304,124
7 GW-GDM350B مولتیمتر
331,288
8 KAISE SK 355 مولتیمتر
-
9 Proskit MT-1232 مولتیمتر
363,636
10 LCR VICTOR VC88 مولتیمتر
525,000
11 HIOKI 3030 مولتیمتر
896,970