# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 پیچ گوشتی ریز ابزار 1,988
2 قلع چینی متری لحیم 1,988
3 Lwire Powersupply منبع تغذیه 11,927
4 5v 2a B منبع تغذیه 17,891
5 4.5V 2A Moto منبع تغذیه 18,388
6 50 g ACTIVE لحیم 19,879
7 50 g ASERAN لحیم 21,867
8 مکنده لودستار ابزار 21,867
9 9V 2.8VA 311mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 9.0VDV 21,867
10 پاک کننده نوک هویه سیمی با ظرف ابزار Best 22,861
11 پاک کننده نوک هویه سیمی با ظرف ابزار 22,861
12 12V 1A منبع تغذیه 23,855
13 12V 1A دیواری منبع تغذیه 23,855
14 50g BEHINEX لحیم 24,848
15 پنس صاف TST14 ابزار 24,848
16 پنس سر کج TST15 ابزار 24,848
17 12V 2A منبع تغذیه 2.2A خروجی . بدون سیم برق 29,818
18 کف چین Xuron ابزار 29,818
19 کف چین RDeer ابزار 29,818
20 24V 1A منبع تغذیه 29,818
21 12v 2.5A Samsung منبع تغذیه 31,806
22 12V 3A منبع تغذیه 32,800
23 12V 3.3A Sumsung منبع تغذیه 33,297
24 کف چین پلاتو ابزار 34,788
25 سوکت زن سه کاره OuBao ابزار 34,788
26 سیم چین RDEER ابزار 34,788
27 سیم چین WOLF ابزار 34,788
28 انبردست WOLF ابزار 34,788
29 100 g ACTIVE لحیم 39,758
30 12V 5A منبع تغذیه 39,758
31 100 g ASERAN لحیم 42,739
32 100 g SEP لحیم 42,739
33 خمیر قلع دو جزئی آلفا لحیم 44,727
34 ADAK 302 منبع تغذیه 47,709
35 12V 6A NE منبع تغذیه 47,709
36 SW 12V 5A منبع تغذیه 54,667
37 SW 12V 5A Mini منبع تغذیه 57,648
38 100 g ASAHI لحیم 62,618
39 کابل لخت کن پروسکیت 505 ابزار 64,606
40 SW 12V 5A 60W GOLD منبع تغذیه 69,576
41 کف چین PROSKIT-101K ابزار 71,564
42 SW 12V 10A منبع تغذیه 79,515
43 SW 12V 10A Mini منبع تغذیه 79,515
44 12V 18A DELL منبع تغذیه 82,497
45 سیم چین PROSKIT 717 ابزار 84,485
46 سیم چین کینپکس آلمانی ابزار 84,485
47 سیم چین آشتایویل آلمانی ابزار 84,485
48 SW 12V 8.3A 100W GOLD منبع تغذیه 84,485
49 250 g ACTIVE II لحیم 84,485
50 دمباریک PROSKIT 727 ابزار 86,473
51 SW 12V 15A منبع تغذیه 92,436
52 SOAR مولتیمتر 92,436
53 250 g ASERAN لحیم 94,424
54 250 g SEP لحیم 94,424
55 کف چین PROSKIT-5101 ابزار 94,424
56 SW 12V 16.6A 200W GOLD منبع تغذیه 94,424
57 250 g ACTIVE لحیم 99,394
58 SW 12V 20A منبع تغذیه 99,394
59 دمباریک PROSKIT 906 ابزار 104,364
60 سیم چین PROSKIT 905 ابزار 107,345
61 SW 12V 20A + FAN منبع تغذیه 107,345
62 کف چین Exso ابزار 114,303
63 SW 5V 40A منبع تغذیه 117,285
64 SW 12V 30A منبع تغذیه 119,273
65 SW 24V 5A GLT 1007 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت 119,273
66 250 g YIKST لحیم 129,212
67 250 g Electroloy لحیم 129,212
68 Hattel پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR و 8051 سری S 129,212
69 250 g RX70 لحیم 139,152
70 250 g ASAHI لحیم 142,133
71 SW 12V 42A HG منبع تغذیه 157,042
72 SW 12V 40A LXO منبع تغذیه 159,030
73 سیم لخت کن اتومات حرفه ای 937 ابزار 168,969
74 DEC330FC مولتیمتر 205,746
75 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه 238,546
76 GW-GDM350B مولتیمتر 268,363
77 VICTOR VC97 مولتیمتر 283,272
78 Solder Bar Zhongshi لحیم 308,122
79 Solder Bar Magma لحیم 318,060
80 Solder Bar FAR لحیم 318,060
81 Solder Bar 99% INDONESIA لحیم 407,515
82 LCR VICTOR VC88 مولتیمتر 417,454
83 303 MICRO منبع تغذیه 536,728
84 305 SANJESH 1667 منبع تغذیه 700,728
85 ست 3تایی پنس ابزار 0