# قطعه توضیح تصویر قیمت تک
(تومان)
قیمت تعداد
(تومان)
خرید
1 پیچ گوشتی ریز ابزار 1988 1988
2 قلع چینی متری لحیم 1988 1988
3 Lwire Powersupply منبع تغذیه 12424 11927
4 5v 2a B منبع تغذیه 17891 17891
5 4.5V 2A Moto منبع تغذیه 19879 18388
6 50 g ACTIVE لحیم 19879 19879
7 50 g ASERAN لحیم 21867 21867
8 مکنده لودستار ابزار 21867 21867
9 9V 2.8VA 311mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 9.0VDV 22861 21867
10 پاک کننده نوک هویه سیمی با ظرف ابزار Best 22861 22861
11 پاک کننده نوک هویه سیمی با ظرف ابزار 22861 22861
12 12V 1A منبع تغذیه 24848 23855
13 12V 1A دیواری منبع تغذیه 24848 23855
14 50g BEHINEX لحیم 24848 24848
15 پنس صاف TST14 ابزار 24848 24848
16 پنس سر کج TST15 ابزار 24848 24848
17 12V 2A منبع تغذیه 2.2A خروجی . بدون سیم برق 29818 29818
18 کف چین Xuron ابزار 29818 29818
19 کف چین RDeer ابزار 29818 29818
20 24V 1A منبع تغذیه 29818 29818
21 12v 2.5A Samsung منبع تغذیه 31806 31806
22 12V 3A منبع تغذیه 32800 32800
23 12V 3.3A Sumsung منبع تغذیه 34788 33297
24 کف چین پلاتو ابزار 34788 34788
25 سوکت زن سه کاره OuBao ابزار 34788 34788
26 سیم چین RDEER ابزار 34788 34788
27 سیم چین WOLF ابزار 34788 34788
28 انبردست WOLF ابزار 34788 34788
29 100 g ACTIVE لحیم 39758 39758
30 12V 5A منبع تغذیه 41745 39758
31 100 g ASERAN لحیم 42739 42739
32 100 g SEP لحیم 42739 42739
33 خمیر قلع دو جزئی آلفا لحیم 44727 44727
34 ADAK 302 منبع تغذیه 47709 47709
35 12V 6A NE منبع تغذیه 47709 47709
36 SW 12V 5A منبع تغذیه 54667 54667
37 SW 12V 5A Mini منبع تغذیه 59636 57648
38 100 g ASAHI لحیم 64606 62618
39 کابل لخت کن پروسکیت 505 ابزار 64606 64606
40 SW 12V 5A 60W GOLD منبع تغذیه 69576 69576
41 کف چین PROSKIT-101K ابزار 71564 71564
42 SW 12V 10A منبع تغذیه 79515 79515
43 SW 12V 10A Mini منبع تغذیه 79515 79515
44 12V 18A DELL منبع تغذیه 84982 82497
45 سیم چین PROSKIT 717 ابزار 84485 84485
46 سیم چین کینپکس آلمانی ابزار 84485 84485
47 سیم چین آشتایویل آلمانی ابزار 84485 84485
48 SW 12V 8.3A 100W GOLD منبع تغذیه 84485 84485
49 250 g ACTIVE II لحیم 89455 84485
50 دمباریک PROSKIT 727 ابزار 86473 86473
51 SW 12V 15A منبع تغذیه 92436 92436
52 SOAR مولتیمتر 94424 92436
53 250 g ASERAN لحیم 94424 94424
54 250 g SEP لحیم 94424 94424
55 کف چین PROSKIT-5101 ابزار 94424 94424
56 SW 12V 16.6A 200W GOLD منبع تغذیه 94424 94424
57 250 g ACTIVE لحیم 99394 99394
58 SW 12V 20A منبع تغذیه 102376 99394
59 دمباریک PROSKIT 906 ابزار 104364 104364
60 سیم چین PROSKIT 905 ابزار 107345 107345
61 SW 12V 20A + FAN منبع تغذیه 109333 107345
62 کف چین Exso ابزار 114303 114303
63 SW 5V 40A منبع تغذیه 119273 117285
64 SW 12V 30A منبع تغذیه 119273 119273
65 SW 24V 5A GLT 1007 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت 124242 119273
66 250 g YIKST لحیم 129212 129212
67 250 g Electroloy لحیم 129212 129212
68 Hattel پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR و 8051 سری S 134182 129212
69 250 g RX70 لحیم 139152 139152
70 250 g ASAHI لحیم 144121 142133
71 SW 12V 42A HG منبع تغذیه 159030 157042
72 SW 12V 40A LXO منبع تغذیه 159030 159030
73 سیم لخت کن اتومات حرفه ای 937 ابزار 168969 168969
74 DEC330FC مولتیمتر 208728 205746
75 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت 243515 238546
76 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه 243515 238546
77 GW-GDM350B مولتیمتر 268363 268363
78 VICTOR VC97 مولتیمتر 288243 283272
79 Solder Bar Zhongshi لحیم 308122 308122
80 Solder Bar Magma لحیم 318060 318060
81 Solder Bar FAR لحیم 318060 318060
82 Solder Bar 99% INDONESIA لحیم 407515 407515
83 LCR VICTOR VC88 مولتیمتر 417454 417454
84 303 MICRO منبع تغذیه 536728 536728
85 305 SANJESH 1667 منبع تغذیه 700728 700728
86 ست 3تایی پنس ابزار 0 0 ناموجود