منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 500R پتانسیومتر
564
2 100R پتانسیومتر
564
3 پیچ گوشتی ریز ابزار
1,538
4 Lwire Powersupply منبع تغذیه
12,300
5 5v 2a B منبع تغذیه
18,450
6 4.5V 2A Moto منبع تغذیه
18,962
7 50 g ACTIVE لحیم
20,500
8 12V 1A منبع تغذیه
21,500
9 50 g ASERAN لحیم
22,550
10 50 g SEP لحیم
22,550
11 9V 2.8VA 311mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 9.0VDV
22,550
12 مکنده لودستار ابزار
22,550
13 پاک کننده نوک هویه سیمی با ظرف ابزار
22,861
14 پاک کننده نوک هویه سیمی با ظرف ابزار Best
23,575
15 12V 1A دیواری منبع تغذیه
24,600
16 50g BEHINEX لحیم
25,625
17 پنس صاف TST14 ابزار
25,625
18 پنس سر کج TST15 ابزار
25,625
19 12V 2.8VA 233mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 12.0VDV
27,675
20 سوکت زن سه کاره OuBao ابزار
28,700
21 12V 2A منبع تغذیه 2.2A خروجی . بدون سیم برق
30,750
22 24V 1A منبع تغذیه
30,750
23 کف چین Xuron ابزار
30,750
24 کف چین RDeer ابزار
30,750
25 12v 2.5A Samsung منبع تغذیه
32,800
26 12V 3A منبع تغذیه
33,825
27 12V 3.3A Sumsung منبع تغذیه
34,338
28 کف چین پلاتو ابزار
35,875
29 سیم چین RDEER ابزار
35,875
30 سیم چین WOLF ابزار
35,875
31 انبردست WOLF ابزار
35,875
32 100g BEHINEX لحیم
38,842
33 100 g TASSOL 0.75 لحیم
39,360
34 100 g ASAHI-IRAN لحیم
39,770
35 100 g ACTIVE لحیم
41,000
36 12V 5A منبع تغذیه با کابل 35 تومن
41,000
37 DEC830SA مولتیمتر
41,431
38 DEC838 مولتیمتر
43,050
39 100 g ASERAN لحیم
44,075
40 100 g SEP لحیم
44,075
41 خمیر قلع دو جزئی آلفا لحیم
46,125
42 ADAK 302 منبع تغذیه
49,200
43 12V 6A NE منبع تغذیه
49,200
44 SW 12V 5A Mini منبع تغذیه
53,349
45 SW 12V 5A منبع تغذیه
56,375
46 SW 12V 10A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 10آمپر صنعتی
63,140
47 100 g ASAHI لحیم
64,575
48 SW 12V 06A GLT 1001 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
64,606
49 SW 12V 5A 60W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
71,750
50 کف چین PROSKIT-101K ابزار
73,800
51 Proskit MT-1210 مولتیمتر
74,545
52 100 g ASAHI 0.4 لحیم
80,509
53 SW 12V 10A منبع تغذیه
82,000
54 SW 12V 10A Mini منبع تغذیه
82,000
55 SW 12V 12.5A GLT 1002 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
84,485
56 12V 18A DELL منبع تغذیه
85,075
57 250 g ACTIVE II لحیم
87,125
58 سیم چین PROSKIT 717 ابزار
87,125
59 سیم چین کینپکس آلمانی ابزار
87,125
60 SW 12V 8.3A 100W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
87,125
61 سیم چین آشتایویل آلمانی ابزار
87,125
62 دمباریک PROSKIT 727 ابزار
89,175
63 SOAR مولتیمتر
95,325
64 SW 12V 15A منبع تغذیه
95,325
65 250 g ASERAN لحیم
97,375
66 250 g SEP لحیم
97,375
67 کف چین PROSKIT-5101 ابزار
97,375
68 SW 12V 16.6A 200W GOLD منبع تغذیه 1 سال ضمانت
97,375
69 250 g ASAHI-IRAN لحیم
100,860
70 250 g ACTIVE لحیم zhong shi
102,500
71 250 g TASSOL 0.75 لحیم
103,320
72 SW 12V 30A-DAB منبع تغذیه منبع تغذیه سوییچینگ 12ولت 30آمپر صنعتی
104,960
73 SW 5V 40A منبع تغذیه
105,306
74 250 g ASAHI لحیم
106,600
75 دمباریک PROSKIT 906 ابزار
107,625
76 SW 12V 20A + FAN منبع تغذیه
110,700
77 سیم چین PROSKIT 905 ابزار
110,700
78 Hattel پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR و 8051 سری S
110,721
79 کف چین Exso ابزار
117,875
80 SW 12V 10A GLT 1002 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
119,273
81 SW 12V 30A منبع تغذیه
123,000
82 SW 24V 5A GLT 1007 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
128,125
83 250 g YIKST لحیم
133,250
84 250 g Electroloy لحیم
133,250
85 SW 12V 16.5A GLT 1009 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
139,152
86 SW 12V 20A GLT 1003 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
139,152
87 SW 24V 10A منبع تغذیه
140,000
88 Hattel + Xmega پروگرامر پروگرامر USB برای انواع AVR+XmegaAVR+S8051
141,522
89 250 g RX70 لحیم
143,500
90 SW 12V 42A HG منبع تغذیه
161,950
91 SW 12V 40A LXO منبع تغذیه
164,000
92 سیم لخت کن اتومات حرفه ای 937 ابزار
174,250
93 SW 12V 30A GLT 1004 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
208,727
94 DEC330FC مولتیمتر
212,175
95 Solder Bar Electrosolder لحیم
212,410
96 Solder Bar Magma لحیم
232,168
97 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت
246,000
98 VICTOR VC97 مولتیمتر
249,382
99 GW-GDM350B مولتیمتر
271,656
100 KAISE SK 355 مولتیمتر
281,875