منو

# قطعه توضیح تصویر/دیتاشیت قیمت (تومان) خرید
1 78L09 رگولاتور
284
2 Bridge IC-0.5A-600V-SMD diode bridge SMD-Bridge Rectifier-MB6S-پل دیود طرح آی سی
288
3 78L05 رگولاتور Original
368
4 79L05 رگولاتور
376
5 AMS1117-1.8 رگولاتور
380
6 AMS1117-1.2 رگولاتور original
380
7 78L05 رگولاتور COPY
-
8 AMS1117-2.5 رگولاتور
436
9 LM386-SMD آی سی
542
10 LM358 آی سی DIP IC DUAL OP.AMP. I=20nA-ST-ORIGINAL
560
11 79L12 رگولاتور
562
12 78L08 رگولاتور
562
13 BT2411 آی سی Dip-Tone Ringer-8pin-Copy
562
14 24C01 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
562
15 24C01 آی سی
563
16 24C16-SMD آی سی SMD-SERIALL E2PROM
606
17 NFSL595PBJA-SMD آی سی SMD TSSOP16-Serial (SPI) Tri-Color LED Deiver-ON Semi-ORIG
624
18 AMS1117-ADJ رگولاتور
624
19 SW2811-smd آی سی
727
20 2*05 آی دی سی
750
21 74HC74-SMD آی سی
852
22 74HC32-SMD آی سی
852
23 74HC00-SMD آی سی
852
24 74HC08-SMD آی سی
852
25 74HC00 آی سی
852
26 74HC74 آی سی
852
27 74HC595-SMD آی سی COPY
876
28 ATMLU24604CM آی سی DIP-SERIALL E2PROM=24C04
938
29 Bridge IC-1.5A-800V diode bridge DIP-Bridge Rectifier-DB156-G-TSC-پل دیود طرح آی سی
938
30 2*07 آی دی سی
938
31 LM339N آی سی DIP-Copy-Texas
IC COMPARATOR QUAD 14-DIP
982
32 24C02 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
1,000
33 NE555 آی سی COPY
-
34 2*08 آی دی سی
1,074
35 LM358-SMD آی سی
1,094
36 LM339-SMD آی سی
1,094
37 KA2411 آی سی
1,188
38 TL061 آی سی
1,188
39 24C08 آی سی DIP-SERIALL E2PROM
1,188
40 LM305 آی سی
1,188
41 LM329 آی سی
1,188
42 LM334 آی سی
1,188
43 LM224 آی سی
1,188
44 LM386 آی سی
1,188
45 LM272 آی سی
1,188
46 ULN2003 آی سی COPY
1,200
47 UC3842 آی سی COPY
1,200
48 75150 آی سی
1,212
49 75492 آی سی
1,212
50 75491 آی سی
1,212
51 74HC164D-SMD آی سی NXP-Original
1,224
52 TEA1061 آی سی COPY
1,312
53 7805-ST رگولاتور COPY-MAR
1,320
54 TL081 آی سی DIP-FET Operational Amplifier, single-Copy
1,356
55 4052 آی سی TESLA
FUNCTION GENERATOR 5MHZ SWEEP
1,400
56 NE555-SMD-SOP8 آی سی DIP-Precision Timer-Original-TEXAS
1,428
57 ADM485JRZ-SMD آی سی SMD COPY
1,438
58 LM324-SMD آی سی Operation Amplifier, quad
1,438
59 LM571 آی سی
1,438
60 75193 آی سی
1,455
61 2*10 آی دی سی
1,476
62 4001--SMD آی سی
1,500
63 4011-SMD آی سی
1,500
64 40106-SMD آی سی
1,500
65 AMS1117-3.3 رگولاتور
1,562
66 AMS1117-5 رگولاتور
1,562
67 LM336-2.5 آی سی
1,562
68 LM709 آی سی
1,562
69 LM710 آی سی
1,562
70 75188 آی سی
1,576
71 4066-SMD آی سی
1,624
72 4051-SMD آی سی
1,624
73 4528-SMD آی سی
1,624
74 4070-SMD آی سی
1,624
75 4094--SMD آی سی
1,624
76 4017-SMD آی سی
1,624
77 4014-SMD آی سی
1,624
78 4093-SMD آی سی
1,624
79 2*13 آی دی سی
1,624
80 TEA2025B آی سی DIP ST COPY
IC AMP AUDIO PWR 4.7W MONO 16DIP
1,646
81 74LS1000 تی تی ال
1,686
82 74LS1004 تی تی ال
1,686
83 74LS1008 تی تی ال
1,686
84 74LS89 تی تی ال
1,686
85 74HC245-SMD آی سی COPY
1,688
86 75107 آی سی
WASHER SEALING 5/16 STN STEEL
1,688
87 LM529 آی سی
1,688
88 LM2904 آی سی
1,688
89 7808 رگولاتور COPY
PC SNAPIN VERT HD M5 THD W/SCREW
1,720
90 40H153 آی سی
1,750
91 4532 آی سی
BUSS FUSEBLOCK
1,750
92 4502 آی سی
1,750
93 4503 آی سی
1,750
94 40H155 آی سی
1,750
95 4568 آی سی
1,750
96 4585 آی سی
1,750
97 4530 آی سی
FUSE BLOCK CARTRIDGE CHASSIS MNT
1,750
98 4531 آی سی
BUSS FUSEBLOCK
1,750
99 4557 آی سی
1,750
100 4556 آی سی
1,750