منو

# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 PK030S آی جی بی تی IGBT
8,405
2 GT25J101 آی جی بی تی
10,250
3 STGW38IH130D آی جی بی تی
IGBT 1300V 63A 250W TO247
16,400
4 G40N60A4 آی جی بی تی
19,270
5 BUP313 آی جی بی تی
19,680
6 G20N100D2 آی جی بی تی
19,680
7 Fgh60N60Sfd آی جی بی تی FGH60N60SFDTU COPY
25,112
8 40N60C3D آی جی بی تی
25,687
9 40QR21--Toshiba آی جی بی تی IGBT
33,825
10 G60N90 آی جی بی تی
51,250
11 SKM100GB128D آی جی بی تی
92,250
12 BSM100GB120DN2 آی جی بی تی
107,625
13 SKM300GB123D آی جی بی تی SEMIKRON
166,562
14 SKM400GAR124D آی جی بی تی SEMIKRON
169,125
15 SKM300GB12T4 آی جی بی تی
394,625
16 2MBI75N120 آی جی بی تی FUJI-USED
410,000
17 MG100J2YS1 آی جی بی تی
768,750
18 QM50DY-2H آی جی بی تی
0
19 2MBI175N-120 آی جی بی تی
0
20 QM75E3Y-2H آی جی بی تی
0
21 QM30E3Y-2H آی جی بی تی
0
22 CM200DY-24H آی جی بی تی
IGBT MOD DUAL 1200V 200A H SER
0
23 QM75DY-H-53AK1 آی جی بی تی
0
24 SKM150GAH123D0K آی جی بی تی 0
0
25 2MBI100U4A-125-50 آی جی بی تی
0
26 SKM150GB123D آی جی بی تی
0
27 SKM200GB123D آی جی بی تی
0
28 2MBI150-120 آی جی بی تی
0
29 FGH40N60SMD-Original آی جی بی تی
15,793
30 Fgh60N60Sfd-Copy آی جی بی تی FGH60N60SFDTU
25,112
31 40QR21 آی جی بی تی IGBT-TOSHIBA
33,825
32 2MBI75N120-FUJI-U آی جی بی تی
410,000