# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 02C 315MHz Fix کنترل از راه دور 26,836
2 04C 315MHz Fix Slider کنترل از راه دور درب کشویی+باطری 26,836
3 04C 315MHz Learn BETA کنترل از راه دور 27,830
4 04C 433MHz Fix WP کنترل از راه دور 27,830
5 04C 315MHz Fix WP کنترل از راه دور 27,830
6 04C 433MHz Learn Slider کنترل از راه دور درب کشویی 29,818
7 04C 433MHz Learn With Switsh کنترل از راه دور 32,800
8 04C 315MHz Fix White Big کنترل از راه دور سفید بزرگ 34,291
9 04C 433MHz Learn AZERA کنترل از راه دور 34,788
10 12C 433MHz Fix کنترل از راه دور 56,655
11 12C 315MHz Fix کنترل از راه دور 57,648