# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 PIN HOUSING کانکتور پین هوزینگ 26
2 HOUSING 1*04 کانکتور فقط پلاستیک 89
3 خط 2پ دوشاخه 184
4 پین مخابراتی ترمینال 229
5 خط 4پ دوشاخه 234
6 گوشی دوشاخه 239
7 خط 6پ دوشاخه . 333
8 مخابراتی 2 پین ترمینال 482
9 مخابراتی 2 پین رایت ترمینال 572
10 تراشه ای U هیت سینک 576
11 DG35 ترمینال 646
12 2PIN-DG300 ترمینال 656
13 مخابراتی 2 پین سیمدار ترمینال 696
14 1*40 M پین هدر 696
15 مخابراتی 3 پین ترمینال 721
16 RJ45-CAT 6 دوشاخه 726
17 تراشه ای کوچک هیت سینک 745
18 RJ45-CAT 5 دوشاخه AMP 745
19 3535 مدار چاپی 795
20 2PIN-DG128 ترمینال 805
21 مخابراتی 3 پین رایت ترمینال 815
22 آداپتوری روبردی جک 845
23 2*07 آی دی سی 845
24 1*40 F پین هدر 895
25 USB A M-SMD کانکتور 895
26 USB A M-R کانکتور 895
27 LINE 4 PIN (ON PANEL) جک 944
28 RJ45 روبردی طوسی جک 944
29 3PIN-DG300 ترمینال 984
30 2*08 آی دی سی 994
31 BNC BARREL کانکتور 994
32 BNC BARREL کانکتور BNC 994
33 بین راهی مشکی دو پین کانکتور SM02P-SM02S 994
34 2*40 M پین هدر 1,093
35 تغذیه آداپتوری دوشاخه 1,093
36 مخابراتی 4 پین رایت ترمینال 1,093
37 BNC RG58 کانکتور 1,093
38 BNC RG58 کانکتور BNC 1,093
39 1*40 FR پین هدر 1,143
40 USB A F-S کانکتور 1,143
41 USB A F-R کانکتور 1,143
42 مخابراتی 5 پین ترمینال 1,193
43 2*10 آی دی سی 1,193
44 RJ45 روبردی طوسی فلزی جک 1,193
45 RJ45 ایستاده روبردی جک 1,193
46 3PIN-DG128 ترمینال 1,193
47 BNC RG59 کانکتور 1,193
48 BNC RG59 کانکتور BNC 1,193
49 BNC RG6 کانکتور 1,292
50 2PIN-DG129 ترمینال 1,292
51 BNC RG6 کانکتور BNC 1,292
52 USB B F-R کانکتور 1,292
53 DG25 ترمینال 1,342
54 BNC MALE سرکابلی کانکتور 1,342
55 تغذیه آداپتوری روبردی جک 1,342
56 BNC MALE سرکابلی کانکتور BNC 1,342
57 BNC FEMALE سرکابلی کانکتور BNC 1,342
58 USB A M-سرکابلی کانکتور 1,342
59 USB A F-سرکابلی کانکتور 1,342
60 BNC FEMALE سرکابلی کانکتور 1,342
61 Mini USB R/A SMD جک کانکتور مادگی روبردی رایت پایه اس ام دی 1,372
62 Mini USB R/A جک کانکتور مادگی روبردی رایت 1,372
63 2*13 آی دی سی 1,392
64 RJ45 فلزی جک 1,392
65 مخابراتی 4 پین ترمینال 1,392
66 مخابراتی 6 پین ترمینال 1,392
67 آداپتوری دوشاخه 1,491
68 2*40 F پین هدر 1,590
69 2*15 آی دی سی قفل ندارد 1,590
70 آداپتوری با سیم جک 1,590
71 آداپتوری با سیم دوشاخه 1,590
72 مخابراتی 7 پین ترمینال 1,670
73 Mini USB M سرکابلی کانکتور 1,690
74 Micro USB M سرکابلی کانکتور میکرو یو اس بی نری سرکابلی آندرویدی 1,690
75 مخابراتی 6 پین رایت ترمینال 1,720
76 آزمایشگاهی کوچک چینی جک 1,789
77 مخابراتی 8 پین ترمینال 1,829
78 HOUSING 1*40 کانکتور 1,839
79 HOUSING 1*40 کانکتور فقط پلاستیک 1,839
80 1*40 M 21mm پین هدر 1,888
81 تراشه ای بزرگ هیت سینک 1,888
82 3PIN-DG129 ترمینال 1,888
83 مخابراتی 7 پین رایت ترمینال 1,988
84 مخابراتی 9 پین ترمینال 2,187
85 مخابراتی 8 پین رایت ترمینال 2,286
86 POWER M گوشواره ای جک 2,336
87 فیش موزی کوچک دوشاخه 2,336
88 دوبل هیت سینک 2,336
89 مخابراتی 10 پین ترمینال 2,385
90 SMA M-S-On board کانکتور 2,485
91 مخابراتی 11 پین ترمینال 2,624
92 USB3 جک 2,833
93 مخابراتی 12 پین ترمینال 2,863
94 RJ45 فلزی مستطیل جک 8P8C 3,181
95 قابلمه ای هیت سینک 3,230
96 فیش موزی بزرگ دوشاخه 3,330
97 CANON M روپنلی کانکتور 4,473
98 الیدی نواری پره ای هیت سینک پره دار 4014 4,771
99 نظامی 2پین کانکتور 7,256
100 نظامی 4پین کانکتور 8,120