# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 POWER LED 01L-AL مدار چاپی 447
2 13005-SMALL ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-6A-30W 745
3 تغذیه آداپتوری دوشاخه 1,093
4 تغذیه آداپتوری روبردی جک 1,342
5 20n03-SMD ترانزیستور POWER MOSFET N-CH 20A 30V DPACK / Original 1,849
6 BU406-Copy ترانزیستور Power Transistor 200v 7A 1,938
7 تبدیل فیش تغذیه به ترمینال متفرقه 2,286
8 POWER M گوشواره ای جک 2,336
9 TDA2822M آی سی Dual power audio amp 2x1,7W 2,366
10 TIP117-ST ترانزیستور DIP TO220-NPN Power Amp-100V-2A-50W-ST-MAR 2,385
11 TDA2003-ST آی سی Power audio amplifier 10W 2,435
12 13005B-ST-CHN ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-4A-75W 2,435
13 13005A-ST-CHN ترانزیستور DIP-TO220-NPN Switching Power Transistor-400V-4A-75W 2,634
14 TIP122-Copy ترانزیستور DIP TO220-NPN Power Amp-100V-5A-65W-ST-MAR 2,650
15 TIP127 ترانزیستور DIP TO220-NPN Power Amp-100V-5A-60W-ST-MAR 3,379
16 TIP147T-TO220 ترانزیستور DIP TO220-NPN Power Amp-100V-15A-90W-FAIRCHILD 3,379
17 POWER M جک 3,777
18 TDA2030-ST آی سی Power audio amplifier 14W 4,274
19 TIP122-Original ترانزیستور DIP TO220-NPN Power Amp-100V-5A-65W-ST-CHN 4,274
20 Ssp20N60c3-Copy ترانزیستور DIP-Power Transistor-650V, 20A 6,560
21 Lwire Powersupply منبع تغذیه 11,927
22 Mini Power DC+12v-MPd12 ماژول Step down/Dc2DC/+12v/1.2A/Converter 12,921
23 Mini Power DC+3.3v-MPd3.3 ماژول Step down/Dc2DC/+3.3v/1.2A/Converter 12,921
24 Mini Power DC+5v-MPd5 ماژول Step down/Dc2DC/+5v/1.2A/Converter 12,921
25 وارونگر تغذیه منفی 5 ولت-ABp723FU ماژول 14,611
26 وارونگر تغذیه منفی 3.3 ولت-ABp722GU ماژول 14,611
27 وارونگر تغذیه منفی 12 ولت-ABp724HU ماژول 14,611
28 5v 2a B منبع تغذیه 17,891
29 منبع تغذیه پروب موزی به سوسماری 17,891
30 4.5V 2A Moto منبع تغذیه 18,388
31 GSM POWERl-LC-Wall-e ماژول کاهنده-تغذیه جی اس ام-40ولت--ABp12gBl-C 18,885
32 GSM POWERl-BC-Wall-e ماژول کاهنده-تغذیه جی اس ام-40ولت--ABp15gBB-C 20,873
33 GSM POWERl-JC-Wall-e ماژول کاهنده-تغذیه جی اس ام-40ولت--ABp16gBj-C 20,873
34 9V 2.8VA 311mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 9.0VDV 21,867
35 منبع تغذیه گیره دار پروب 21,867
36 12V 1A منبع تغذیه 23,855
37 12V 1A دیواری منبع تغذیه 23,855
38 POWER سیم وکابل 24,848
39 12V 2.8VA 233mA HR PACKED منبع تغذیه ON BOARD 220VAC TO 12.0VDV 26,836
40 PowerBank 2A ماژول 27,333
41 12V 2A منبع تغذیه 2.2A خروجی . بدون سیم برق 29,818
42 24V 1A منبع تغذیه 29,818
43 12v 2.5A Samsung منبع تغذیه 31,806
44 12V 3A منبع تغذیه 32,800
45 12V 3.3A Sumsung منبع تغذیه 33,297
46 12V 5A منبع تغذیه 39,758
47 ADAK 302 منبع تغذیه 47,709
48 12V 6A NE منبع تغذیه 47,709
49 SW 12V 5A منبع تغذیه 54,667
50 SW 12V 5A Mini منبع تغذیه 57,648
51 SW 12V 5A 60W GOLD منبع تغذیه 69,576
52 SW 12V 10A منبع تغذیه 79,515
53 SW 12V 10A Mini منبع تغذیه 79,515
54 12V 18A DELL منبع تغذیه 82,497
55 SW 12V 8.3A 100W GOLD منبع تغذیه 84,485
56 SW 12V 15A منبع تغذیه 92,436
57 SW 12V 16.6A 200W GOLD منبع تغذیه 94,424
58 SW 12V 20A منبع تغذیه 99,394
59 SW 12V 20A + FAN منبع تغذیه 107,345
60 SW 5V 40A منبع تغذیه 117,285
61 SW 12V 30A منبع تغذیه 119,273
62 SW 24V 5A GLT 1007 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت 119,273
63 SW 12V 42A HG منبع تغذیه 157,042
64 SW 12V 40A LXO منبع تغذیه 159,030
65 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه ساخت خط طلایی - 1 سال ضمانت 238,546
66 SW 24V 15A GLT 1008 منبع تغذیه 238,546
67 303 MICRO منبع تغذیه 536,728
68 305 SANJESH 1667 منبع تغذیه 700,728