# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 3V-2032-سکه ای باتری 3,230
2 3V-2016-سکه ای باتری 3,230
3 REMOTE 23A باتری 3,876
4 9V باتری 4,672
5 قلمی باتری بسته 4 عددی 5,218
6 نیم قلمی باتری بسته 4 عددی 5,218
7 VOLTA 600 اسپری 11,430
8 BACKUP باتری 11,927