# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 اسفنج نسوز کوچک متفرقه 944
2 قطعکن تلفنی فلزی شاسي 1,193
3 قطعکن تلفنی فلزی شاسي فلزی 1,342
4 حفاظ فن 08*08 فن 4,324
5 حفاظ فن 12*12 فن 4,344
6 حفاظ فن 09*09 فن 4,771
7 9*9 24V فن 8,945
8 4*4 12V فن Niadec & Blue 12,325
9 5*5 12V فن برچسب قرمز و آبی 16,400
10 9*9 220V SL-Tidar فن 21,072
11 9*9 12V-SL-HENG SHAN فن DC BUSH FAN 12V 0.19A-09*09*02-CHN 21,867
12 8*8 12V فن DELTA 22,861
13 6*6*2.5-12V DELTA 0.40A فن 23,358
14 6*6*2.5-12V NIADEC 0.11A فن 23,358
15 8*8 12V BL NMB فن 26,836
16 5*5 5V 0.12A حلزونی فن لپ تاپی 28,824
17 5*5 5V 0.12A حلزونی فن 28,824
18 6*6*2.5-35V MINEBEA 0.05A فن 30,812
19 12*12 12V SL DELTA فن BUSH-12V-0.04A-BRUSHLESS-CHN 31,806
20 12*12 12V YAKOO فن BUSH-12V-0.18A-BRUSHLESS-CHN 31,806
21 9*9 12V BL NMB فن 36,776
22 4*4*2.8 12V STOCK Jet فن SUNON-AVC-NMB-6W 44,727
23 4*4*1.9 T&T 3.8W Jet فن 4*4*1.9 - T&T 46,715
24 12*12 12V BL CHEIFLY فن CHIEFLY-BALL BEARING-12V-0.25A-CHINA 46,715
25 4*4*2.7 SunOn 5.6W Jet فن 4*4*2.7 - SUNON سبز 49,697
26 12*12*2.5 12V RASA 0.24A فن 49,697
27 9*9 24V BL NMB فن DC BRUSHLESS BALL BEARING FAN 24V 0.2A-09*09*02-CHN 51,685
28 12*12 12V SL SanAce فن 62,618
29 12*12 12V SL SanAce فن SAN ACE 120-12V-0.31A-EP=090927P-PHILIPIN 62,618
30 9*9 220V BL-NONAME فن AC 220V BALLBEARING FAN 09*09*02-CHN 66,594
31 9*9 220V SL-SUNON فن AC 220V BUSH FAN 09*09*02-CHN 66,594
32 9*9 220V BL-NONAME فن 69,576
33 9*9 220V BL-SUNON فن 69,576
34 9*9 220V BL-SUNON فن AC 220V BALLBEARING FAN 09*09*02-CHN 69,576
35 آچار پرس تلفن پروسکیت 393 آچار پرس 70,073
36 12*12 12V BL SanAce فن SAN ACE 120-SAN-BALL BEARING-12V-PHILIPIN 72,558
37 12*12 220V BL-ComWealth فن 74,545
38 12*12 220V BL-Sunon فن 82,994
39 12*12 220V SL فن 97,406
40 15*15 220V BL فن 178,909
41 15*17 220V BL فن 218,666
42 20*20 220V فن 328,000