# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 فرستنده مادون 5م سنسور HG-5W3CKG 348
2 گیرنده مادون 5م سنسور 5M3C15-HG 348
3 1K ان تی سی 348
4 گیرنده مادون 3م سنسور 3M3C15-HG 383
5 فرستنده مادون 3م سنسور 3W3CKG-HG 383
6 10E ان تی سی 398
7 100E ان تی سی 497
8 500E ان تی سی 547
9 10K ان تی سی 547
10 گیرنده مادون فلزی سه پایه سنسور 1,839
11 چشم پارس سنسور VS8389E--SIVAGO 2,336
12 UGN3503 سنسور 2,485
13 TTP223 سنسور 2,982
14 رطوبت مقاومتی سنسور 3,399
15 06P R پی تی آر 3,876
16 آلتراسونیک گیرنده 12 م م سنسور 4,473
17 آلتراسونیک فرستنده 12 م م سنسور 4,473
18 برد سنسورهای DHT10-11-15 متفرقه 4,970
19 08P R پی تی آر 5,168
20 09P R پی تی آر 5,815
21 DS18B20 سنسور 10,685
22 MQ4 سنسور 11,728
23 DHT11 سنسور 12,424
24 LM35DZ سنسور Centigrade Temp. Sensor, 0..+100°C 12,424
25 PIR سنسور 13,120
26 MQ2 سنسور 13,418
27 MQ9 سنسور 15,931
28 MQ6 سنسور 16,897
29 MQ3 سنسور الکل 16,897
30 MQ9 سنسور CO-CH4 16,897
31 MQ7 سنسور CO 17,394
32 MQ8 سنسور H2 23,556
33 MQ8 سنسور 23,556
34 PT100 سنسور 32,303
35 SMT172 سنسور 40,752
36 SHT11 سنسور 96,164
37 SHT15 سنسور 131,200
38 MQ137 سنسور 293,212