# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 SSR 10DA-LDG رله حالت جامد 47,709