# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 آداپتوری روبردی جک 845
2 LINE 4 PIN (ON PANEL) جک 944
3 RJ45 روبردی طوسی جک 944
4 RJ45 روبردی طوسی فلزی جک 1,193
5 RJ45 ایستاده روبردی جک 1,193
6 تغذیه آداپتوری روبردی جک 1,342
7 Mini USB R/A SMD جک کانکتور مادگی روبردی رایت پایه اس ام دی 1,372
8 Mini USB R/A جک کانکتور مادگی روبردی رایت 1,372
9 RJ45 فلزی جک 1,392
10 آداپتوری با سیم جک 1,590
11 آزمایشگاهی کوچک چینی جک S 1,687
12 آزمایشگاهی کوچک چینی جک 1,789
13 RJ45 فلزی مستطیل جک 1,874
14 POWER M گوشواره ای جک 2,336
15 USB3 جک 2,833
16 RJ45 فلزی مستطیل جک 8P8C 3,181
17 POWER M جک 3,777