# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 سر تاکت سوییچ امرون متفرقه 84
2 براکت پاور الیدی 1 تا 3 وات متفرقه 159
3 2N5064 ترانزیستور تریستور 224
4 2N5061 ترانزیستور تریستور 234
5 MAC97 A8 تری اک Triac Sensitive Gate 0.8A 600V 572
6 BT169 تریستور 666
7 راکر ریز 0-1 كليد 795
8 تاکت سوییچ الیدی دار tact sw 6*6 1,093
9 راکر 0-1 دو پایه كليد 1,342
10 C106 تریستور 1,392
11 راکر ریز 1-0-1 كليد 1,441
12 BT136-SMD-DPACK تری اک 1,491
13 راکر 0-1 سه پایه كليد 1,640
14 راکر 1-0-1 سه پایه كليد 1,789
15 قلع چینی متری لحیم 1,988
16 PINK 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
17 YELLOW 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
18 WARM W 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
19 RED 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
20 WHITE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
21 BLUE 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
22 GREEN 3LED 5730 0.3W ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 1,988
23 فلاکس جامد متفرقه 2,187
24 BTA204-800E-SMD تری اک Triac 4A-SMD-SOT223 2,207
25 2P4M تریستور 2,286
26 2P4M تریستور G 2,286
27 BTA16-Copy تری اک DIP-TO220-Triac 200..800V, 16A-Copy 2,286
28 راکر 0-1 چهار پایه كليد 2,336
29 BTB08-600B تری اک Triac 200..800V, 08A 2,385
30 T435 تری اک Triac 800V 10A 2,385
31 BT137 تری اک DIP-TO220-Triac 500..800V, 08A 2,385
32 3V-2025-سکه ای باتری 2,733
33 راکر گرد 0-1 كليد دو پین - دو حالت 2,783
34 BT151 تریستور 2,843
35 BT136 تری اک DIP-Triac-500..800V-04A-TO220 2,982
36 راکر گرد 1-0-1 كليد سه پین سه حالت 2,982
37 BT138 تری اک DIP-TO220-Triac 500..800V, 12A 2,982
38 راکر چراغدار گرد كليد 2,982
39 BTA12 تری اک DIP-TO220-Triac 200..800V, 12A-Copy 3,081
40 راکر چراغدار کوچک چهار پین كليد 3,131
41 3V-2032-سکه ای باتری 3,230
42 3V-2016-سکه ای باتری 3,230
43 راکر باریک 1-0-1 كليد 3,330
44 BT152 تریستور 3,399
45 BT139 تری اک Triac 500..800V, 16A 3,608
46 BT139 تری اک DIP-TO220-Triac 500..800V, 16A 3,827
47 REMOTE 23A باتری 3,876
48 9V باتری 4,672
49 قلمی باتری 4,920
50 سوکت رله 2 کنتاکت متفرقه 4,970
51 قلمی باتری بسته 4 عددی 5,218
52 نیم قلمی باتری بسته 4 عددی 5,218
53 RGB 3LED 5050 +IC ال ای دی بلاک بلوک الیدی مارک ادی سان فیبری+لنز 5,318
54 BTA16-Original تری اک DIP-TO220-Triac 200..800V, 16A-Original 6,312
55 سوکت رله 4 کنتاکت متفرقه 6,461
56 BTA41-Copy تری اک 7,206
57 KT726 تری اک Triac 200..800V, 10A 8,349
58 LED60TP5050WW-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 9,442
59 LED60TP5630B-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 9,442
60 LED60TP5630W-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 9,442
61 KY202E تریستور 11,430
62 KT784-10A-RUSS تریستور 11,430
63 BACKUP باتری 11,927
64 TC122-25A تری اک 12,921
65 LED60TP5050B-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 13,418
66 LED60TP5050RGB-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 13,418
67 LED60TP5050G-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 13,418
68 BTA41 تری اک Triac 200..800V, 40A 14,412
69 چسب ماکستور 704 سيليكون 14,909
70 LED60TP5050R-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 14,909
71 LED60TP5050Y-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 14,909
72 LED60TP5050RGB-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 14,909
73 LED60TP5050WW-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 14,909
74 LED60TP5050G-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 14,909
75 BTA26 تری اک Triac 200..800V, 25A 15,903
76 KT725-600-TESLA تریستور 18,388
77 LED90TP4014 W-24V-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم90 18,885
78 پاک کننده نوک هویه سیمی با ظرف ابزار Best 22,861
79 پاک کننده نوک هویه سیمی با ظرف ابزار 22,861
80 BTA25-700B Copy تری اک Triac 200..800V, 25A 23,855
81 هیتر تیغه ای یاکسون نوك هويه 26,836
82 BTA40-700B Copy تری اک Triac 200..800V, 40A 27,830
83 هیتر هاکو ژاپن نوك هويه 28,327
84 آلمانی 20 گرمی خاکستری-فلدر روغن لحيم 29,818
85 آلمانی 50 گرمی خاکستری-فلدر روغن لحيم 40,752
86 خمیر فلاکس سرنگی آلفا اف 350 متفرقه 40,752
87 KT704-25A-RUSS تریستور 42,739
88 50RIA40M تریستور ITALY 54,667
89 BTA40-700B I تری اک Triac 200..800V, 40A 66,594
90 T142-50-RUSS تریستور 79,515
91 MCC95-12I01B-IXYS تریستور 149,091
92 SKKT92-18 تریستور 149,091
93 MCC312-1601 تریستور 188,849
94 VHF36-16 تریستور 342,909