# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 3V-2025-سکه ای باتری 2,733
2 3V-2032-سکه ای باتری 3,230
3 3V-2016-سکه ای باتری 3,230
4 REMOTE 23A باتری 3,876
5 9V باتری 4,672
6 قلمی باتری 4,920
7 قلمی باتری بسته 4 عددی 5,218
8 نیم قلمی باتری بسته 4 عددی 5,218
9 BACKUP باتری 11,927