# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 1K ان تی سی 348
2 10E ان تی سی 398
3 5K ان تی سی 447
4 100E ان تی سی 497
5 224 پتانسیومتر 547
6 252 پتانسیومتر 547
7 302 پتانسیومتر 547
8 504 پتانسیومتر 547
9 301 پتانسیومتر 547
10 503 پتانسیومتر 547
11 331 پتانسیومتر 547
12 502 پتانسیومتر 547
13 472 پتانسیومتر 547
14 501 پتانسیومتر 547
15 204 پتانسیومتر 547
16 203 پتانسیومتر 547
17 202 پتانسیومتر 547
18 221 پتانسیومتر 547
19 103 پتانسیومتر 547
20 104 پتانسیومتر 547
21 222 پتانسیومتر 547
22 مختلف پتانسیومتر 547
23 105 پتانسیومتر 547
24 223 پتانسیومتر 547
25 101 پتانسیومتر 547
26 102 پتانسیومتر 547
27 201 پتانسیومتر 547
28 500E ان تی سی 547
29 10K ان تی سی 547
30 تراشه ای U هیت سینک 576
31 سیم روکش قلع مسی 0.60 سیم وکابل 646
32 مخابراتی 2 پین سیمدار ترمینال 696
33 تراشه ای کوچک هیت سینک 745
34 2*07 آی دی سی 845
35 RJ45 روبردی طوسی جک 944
36 2*08 آی دی سی 994
37 222 WP پتانسیومتر 1,093
38 2*10 آی دی سی 1,193
39 RJ45 روبردی طوسی فلزی جک 1,193
40 2*13 آی دی سی 1,392
41 2*15 آی دی سی قفل ندارد 1,590
42 آداپتوری با سیم جک 1,590
43 آداپتوری با سیم دوشاخه 1,590
44 504 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
45 101 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
46 503 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
47 501 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
48 502 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
49 104 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
50 105 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
51 203 پتانسیومتر مولتی ترن 1,829
52 204 پتانسیومتر مولتی ترن 1,874
53 103 پتانسیومتر مولتی ترن 1,888
54 تراشه ای بزرگ هیت سینک 1,888
55 102 پتانسیومتر مولتی ترن 1,988
56 دوبل هیت سینک 2,336
57 504 کلیدولوم ولوم 3,181
58 قابلمه ای هیت سینک 3,230
59 FLAT 10P سیم وکابل 3,777
60 FLAT 10P COLORED سیم وکابل 4,175
61 USB A سیم وکابل 4,473
62 الیدی نواری پره ای هیت سینک پره دار 4014 4,771
63 FLAT 14P سیم وکابل 5,298
64 FLAT 15P COLORED سیم وکابل 5,665
65 FLAT 16P سیم وکابل 6,043
66 504 کلیدولوم بزرگ ولوم 7,305
67 FLAT 24P سیم وکابل 9,065
68 سیم برد بورد تایوان متفرقه 10,933
69 FLAT 40P سیم وکابل 15,108
70 IR2110 PBF-Original آی سی اندونزی 16,400
71 FLAT 64P سیم وکابل 24,252
72 POWER سیم وکابل 24,848
73 مولتی ترن کوچک سرولوم 26,339
74 مولتی ترن کوچک تمام فلز سرولوم 32,800
75 سیم چین آشتایویل آلمانی ابزار 84,485
76 254 پتانسیومتر مولتی ترن 0