# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 الیدی نواری پره ای هیت سینک پره دار 4014 4,771
2 الیدی نواری پره ای هیت سینک 4,771
3 LED60TP5050WW-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 9,442
4 LED60TP5630B-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 9,442
5 LED60TP5630W-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 9,442
6 LED60TP5050B-IP54 ال ای دی نواری 12,839
7 LED60TP5050RGB-IP54 ال ای دی نواری 12,839
8 LED60TP5050B-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 13,418
9 LED60TP5050RGB-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 13,418
10 LED60TP5050G-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60 13,418
11 LED60TP5050R-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 14,909
12 LED60TP5050Y-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 14,909
13 LED60TP5050RGB-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 14,909
14 LED60TP5050WW-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 14,909
15 LED60TP5050G-IP65 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم60-ضد آب 14,909
16 LED90TP4014 W-24V-IP54 ال ای دی نواری الیدی نواری تراکم90 18,885