# قطعه توضیح تصویر قیمت (تومان) خرید
1 03W WW 5730-mini ال ای دی مختلف 4,532
2 03W W 5730 ال ای دی مختلف 4,532
3 03W WW 5730 ال ای دی مختلف 4,532
4 COB 05W WW ال ای دی مختلف 6,958
5 COB 05W W ال ای دی مختلف 6,958
6 05W W 5730 ال ای دی مختلف 7,554
7 06W W 5730 ال ای دی مختلف 9,065
8 06W WW 5730 ال ای دی مختلف 9,065
9 L Wire ال ای دی مختلف 5 meter in one reel(3&5mm) 9,939
10 06W W 5730 220V ال ای دی مختلف 10,138
11 06W WW 5730 220V ال ای دی مختلف 10,198
12 07W W 5730 ال ای دی مختلف 10,576
13 COB 10W W ال ای دی مختلف 13,418
14 COB 10W WW ال ای دی مختلف 0 13,418
15 09W WW 5730 ال ای دی مختلف 13,597
16 09W W 5730 ال ای دی مختلف 13,597
17 12W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف 18,090
18 12W WW 5730 220V ال ای دی مختلف 20,376
19 15W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف 22,662
20 COB-1304-5000K ال ای دی مختلف CREE 23,855
21 COB-1304-2700K ال ای دی مختلف CREE 23,855
22 سیمی 5 م آفتابی 12ولت ال ای دی مختلف 24,848
23 سیمی 5 م آفتابی+باطری ال ای دی مختلف 25,842
24 سیمی 5 م بنفش+باطری ال ای دی مختلف 25,842
25 سیمی 5 م صورتی+باطری ال ای دی مختلف 25,842
26 سیمی 5 م آبی+باطری ال ای دی مختلف 26,041
27 سیمی 5 م آفتابی یو اس بی ال ای دی مختلف 26,836
28 سیمی 5 م قرمز+باطری قلمی ال ای دی مختلف 26,836
29 سیمی 5 م آبی+باطری قلمی ال ای دی مختلف 26,836
30 سیمی5م آر جی بی+باطری قلمی ال ای دی مختلف 26,836
31 سیمی 5 م آفتابی+باطری قلمی ال ای دی مختلف 26,836
32 سیمی 5 م سبز+باطری ال ای دی مختلف 26,836
33 18W W 5730 10Cm ال ای دی مختلف 27,234
34 18W W 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف 27,234
35 18W WW 5730 10Cm ال ای دی مختلف 27,234
36 18W WW 5730 8.5Cm ال ای دی مختلف 27,234
37 COB 30W W ال ای دی مختلف 27,830
38 COB 30W WW ال ای دی مختلف 27,830
39 سیمی 10 م آفتابی ال ای دی مختلف 30,812
40 ریسه آرجی بی 220ولت توپی ال ای دی مختلف 30,812
41 COB 30W W IRAN ال ای دی مختلف Volt=32-36V Amper=600-900mA 31,806
42 COB 30W WW IRAN ال ای دی مختلف Volt=32-36V Amper=600-900mA 31,806
43 سیمی 10 م سفید یو اس بی ال ای دی مختلف 33,595
44 COB-1507-5000K ال ای دی مختلف CREE 33,794
45 COB-1507-3000K ال ای دی مختلف CREE 33,794
46 24W W 5730 ال ای دی مختلف 36,279
47 24W WW 5730 ال ای دی مختلف 36,279
48 سیمی 10 م آفتابی+باطری ال ای دی مختلف 37,770
49 COB-1512-5000K ال ای دی مختلف CREE 39,758
50 COB-1512-3000K ال ای دی مختلف CREE 39,758
51 COB 70W W ال ای دی مختلف 43,236
52 COB 70W W ال ای دی مختلف حلقوی 44,727
53 30W WW 5730 11Cm ال ای دی مختلف 45,324
54 30W WW 5730 ال ای دی مختلف 45,324
55 30W W 5730 11Cm ال ای دی مختلف 45,324
56 30W W 5730 ال ای دی مختلف 45,324
57 COB 50W WW ال ای دی مختلف 49,697
58 COB 80W W ال ای دی مختلف 49,697
59 COB 80W W ال ای دی مختلف حلقوی 54,667
60 ریسه مفتولی گیره دار 220 ولت ال ای دی مختلف 55,661
61 سیمی 10 م آر جی بی ال ای دی مختلف 55,959
62 COB 90W W ال ای دی مختلف 56,158
63 COB 90W W ال ای دی مختلف حلقوی 59,636
64 50W WW 5730 ال ای دی مختلف 75,539
65 50W W 5730 ال ای دی مختلف 75,539
66 COB-2520-3000K ال ای دی مختلف CREE 108,339
67 COB-2520-5000K ال ای دی مختلف CREE 108,339